Kivonat az NMHH-nak küldött levélből:

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Frekvencia engedélyezési osztály
Vári Péter főosztályvezető úr                                                    

Tárgy: aktuális rádióamatőr kérdések

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Genfben 2015. november 2-27 között fog zajlani a World Radiocommunitation Conferences. Az eseményre a hivatalos szervek mellett a rádióamatőrök nemzetközi szervezete, az IARU is készül.
A szervezet egyik fő célkitűzése, hogy az Amateur Radio Service számára másodlagos allokációt szerezzen az 5275 -5450 kHz közötti sávtartományban. Mint ismeretes, a WRC-12 konferencián elfogadott 649 sz. határozatban megfogalmazódott az erre vonatkozó állásfoglalás.
Ennek a célkitűzésnek az érdekében szólították fel a tagszövetségeket is, azt kérve, hogy országuk illetékes hatóságánál járjanak közbe, szerezzenek támogatást a megvalósításhoz.
A legfontosabb szempont szerint egy esetleges veszély, vagy katasztrófahelyzetben ez a frekvenciasáv lenne alkalmas stabil, nagyobb távolságú, 24 órás kommunikációra, mintegy hídként a 3,5 és a 7 MHz-es sáv között.

   

-    A rádióamatőrök RH sávú kommunikációja fontos szerepet kaphat katasztrófa helyzetekben, közleményeik célba juthatnak gyenge hírközléssel, vagy sérült hírközlés miatt ellátatlan területeken is.
-    Az RH sávokban a kommunikáció a terjedési faktor függvénye, emiatt is lényeges, hogy különböző frekvenciasávokat tudjunk használni. 
-    A tipikus rádióamatőr állomás által használható antennák és teljesítmények mellett fontos, hogy a MUF lényegesen ne haladja meg az üzemi frekvenciát.
-    A jelenlegi allokáció mellett a 4000 kHz és a 7000 kHz között van egy komoly hézag, ami miatt problematikussá válik a kommunikáció, ha a MUF 7 MHz alatt van.

Indokok:

A monitorozási mutatók szerint a sáv kevesebb, mint 20 %-át használják fix és mobil állomások, ami alapján a sáv másodlagos jelleggel rádióamatőrök számára kiadhatónak látszik.
Az 5250-5275 kHz közötti szegmens nem szerepel az igényelt sávrészben az itt üzemelő óceánográfiai radarokkal való összeférhetetlenség miatt.
Az amatőr szolgálat a teljes 5275-5450 kHz közötti tartományt szeretné igényelni, hogy másodlagos jellegéből fakadóan maximális flexibilitással legyen képes használatlan frekvenciát találni, illetve, hogy minden adminisztráció ugyanolyan rugalmasan legyen képes megtartani foglalt frekvenciáit.
Az amatőr szolgálatban egyre nagyobb tért hódító digitális kommunikáció során a több utas terjedésből adódó ún, inter-symbol torzítások elkerülése érdekében lehetővé váljon egy, a MUF-hoz minél közelebbi üzemi frekvencia választása.
A jelenlegi gyakorlatban az ITU Radio Regulation 4.4 cikkelyének rendelkezései szerint dolgozó rádióamatőr állomások, valamint a 27 cikkelyének rendelkezései szerint működő kísérleti állomások nem okoznak káros interferenciát.
A standard gyakorlatot követve forgalmaznának: „Hallgass be, mielőtt adsz!”
A másodlagos jelleggel kapott sávokban nem rendeznek versenyeket.

 

Az igényelt tartományban több mint 50 adminisztráció engedélyezi különböző sávszegmensek RR 4.4 szerinti használatát egyebek mellett a következő célok érdekében:

terjedés tanulmányozása, kommunikáció vészhelyzetek, természeti katasztrófák esetén,

 

További kéréseink:

Szeretnénk megigényelni a 2014. év őszén egy hónapos kísérleti időszakra megkapott 3400-3402 MHz közötti tartomány folyamatos használatát, a környező néhány ország gyakorlatához hasonlóan. A kísérleti időszakban tudomásunk szerint nem érkezett interferenciára utaló bejelentés.

A 472-479 kHz közötti szegmenst az ITU a 2012. évi WRC konferencia határozata értelmében jelölte ki rádióamatőr kísérleti összeköttetések céljára. Több ország igazgatása már engedélyezte használatát. Kérjük megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a magyar rádióamatőrök is megkaphatják-e?

Az 50 és a 70 MHz-es rádióamatőr sávokon az eddig eltelt időben több alkalommal végzett kísérleti összeköttetések létesítése során nem tapasztaltunk más szolgálatok rádióamatőrök általi zavarására utaló jeleket. Ezért részünkről felmerül az igény az engedélyezett 10 W Erp teljesítmény növelésére. Véleményünk szerint 100 W Erp hosszabb távon is kielégíthetné az igényeket és lehetővé tenné komolyabb, nagyobb technikai felkészültséget igénylő kísérleti összeköttetések létesítését is.


2015.02.05."

00