A RÁDIÓAMATŐR

Írta: HA1TJ.

Tisztelt Látogató!

Egy idézettel kezdem az ITU RR-ből.

ARTICLE 1

Terms and Definitions

Section III.  Radio services

1.56     amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.

Azaz:

1.56 amatőr szolgálat: Rádiókommunikációs szolgálat, amelynek célja az önképzés, kölcsönös kapcsolat tartása és műszaki kutatás amatőrök, azaz megfelelően felhatalmazott személyek által, akik a rádiótechnika iránt kizárólag személyes céllal, anyagi érdek nélkül érdeklődnek.

 A Magyar Rádióamatőr Szövetség (továbbiakban: Szövetség) az 1989. évi II. tv. - Egyesülési jogról szóló törvény - alapján szerveződött. Tagjai rádióklubok, rádióamatőr egyesületek, melyek tagjai kizárólag amatőr rádióforgalmi, rádiós tájékozódási futó, gyorstávírász sport- és avval kapcsolatos műszaki, tudományos kísérleti tevékenységet folytatnak a 2004. évi I. törvény előírásainak megfelelően, mely tevékenységükért anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülnek, részükre ilyen szolgáltatás nem jár. Ezért a Szövetség pénzbeli juttatással, anyagi ellenszolgáltatással járó tevékenységet folytató tagegyesületi tagokkal, hivatásos sportolókkal nem áll jogviszonyban.

Ha megismered a rádióamatőrködést, hihetetlenül sokszínű tevékenység lehetősége tárul fel előtted. Olyan „ösvény”, amelyen elindulva életed végéig találsz új meglepetéseket, sikereket, kimeríthetetlenül. Közben szinte észrevétlenül egyre több ismerettel gyarapodsz, komoly szaktudásra teszel szert - Rádióamatőr leszel!

 Talán a legizgalmasabb tevékenységnek ígérkezik a rádió-forgalomban való részvétel. Partner van bőven. A rádióamatőrök száma évente kb. 7 %-al nőtt, az ezredfordulóra elérte a 4.000.000-t. A nap bármely szakában a Föld különböző kontinenseinek országai rádióamatőr tevékenységet folytató személyeivel tudsz kapcsolatot létesíteni. (Ez a nyelvek tanulása szempontjából sem elhanyagolható lehetőség!) Nem tekinthető irreális célnak, ha eldöntöd: a Föld hat kontinensének összes létező „országát”, rádióamatőr körzetét (a továbbiakban: DXCC) eléred. (Ezek száma most kb. 335). És ha a terved sikerül, akkor igazán figyelemre méltó sportteljesítményt hajtottál végre!

 Közben persze az elküldött QSL lapokra - mellyel igazolod volt partnered számára az összeköttetés megtörténtét - jönnek a válaszok, gyakran egzotikus országokból, emlékezetes összeköttetésekről. Sok rádióamatőr „főhelyen” őrzi pl. az RA expedíciók, az amerikai-, vagy szovjet űrhajó, egy igazi császár, sarkvidéki kutatóállomás, vagy a földet körülhajózó magyarokkal létesített kapcsolat igazolólapját. Az összeköttetéseket igazoló lapok segítségével megfelelő kiírások szerint diplomákat gyűjthetsz. Köztük találsz egyszerűbbeket és nehezen teljesíthetőket is. Mindenképpen szép „tapétát” biztosítanak a rádiós szobának, vagy saroknak!

A rádióamatőr saját sportágában ugyanúgy minősítést szerezhet, mint akár az úszók, focisták, vagy atléták.

Meghatározott pontszámot kell elérni a kijelölt versenyeken. A versenyzés természetesen fokozott követelményeket támaszt veled szemben: nem csak a rádiókészüléknek, antennának kell kifogástalanul működnie, de a kezelőjének is „formában kell lennie”, ha eredményesen kíván szerepelni – ugyanúgy, mint a többi sportág esetében. Számos követendő példát találsz a históriánkban, pl. a magyar rádióforgalmi válogatott a Világbajnokságot egymás után tízszer nyerte meg!

Egyéni és csapat Világbajnokokat, illetve Európa bajnokokat is találsz köztünk szépszámmal, mindhárom szakágunkban. Természetesen odáig eljutni nem mindenki képes, de saját korábbi eredményeihez képest fejlődni – igen.

A forgalmazás során számos „szakcsoport” tagjaival találkozol majd. Klubot alakítottak a diplomavadászok (pl. DIG), a gyorstávírászok (HSC, VHSC), kis teljesítménnyel dolgozók (QRPC), sőt még a szószátyárok is HI! (RCC). Megfelelő feltételek teljesítésével tagjává válhatsz – kellő számú ajánló segítségével – kiemelkedő rádióamatőr munkát bizonyító csoportoknak is (pl. XL, A1, stb). Sokan foglalkoznak közülünk a rádiózás technikai oldalával. Elmélyedt tanulmányozást igényel a távgépírás (RTTY), az állókép továbbítás (SSTV), a csomagrádiózás (PR), ahol a számítógépek szerelmesei jól hasznosíthatják tudásukat.

Az URH- rádióforgalomban is ugyanolyan sokoldalú, gazdag tevékenységi terület áll előttük, mint a rövidhullámosok előtt. A két érdeklődési terület egyáltalán nem áll szemben egymással, nem zárják ki egymást – sőt, inkább egymás kiegészítői. Az igazán képzett rádióamatőr az amatőr állomása felszereltségi fokának és műszaki színvonalának megfelelően törekszik arra, hogy minden, rádióamatőrök számára engedélyezett frekvencián otthon lehessen!

 Az URH forgalmazásban a DXCC mellett az elért QTH négyszögek száma is mutatja az eredményeket. Az e sávokon forgalmazó amatőröknek rangot jelent bekerülni az 500-, 1000-, 2000 km-es klubba, ahol a számok az elért távolságot reprezentálják. Az ilyen eredmény eléréséhez az üzemmód megválasztása mellett a terjedési sajátosságokat kell jól ismerni és kihasználni. A nyáron jelentkező ES (az ionoszféra E rétegéről történő visszaverődés) néha órákig, olykor csak percekig biztosít „szuper” terjedést. A nagy távolságú TROPO, az AURORA szintén véletlen lehetőség, amelyet csak éber, tettre kész URH-s tud rendszeresen kihasználni DX elérésére. Az EME (Föld – Hold – Föld) igen komoly antennarendszert és készüléket követel, viszont az e módban elért egy-egy összeköttetés csodálatos eredményt nyújt. A METEOR rajok a valódi vadászat izgalmát kínálják az e visszaverődésen alapuló összeköttetések létesítésére vállalkozó amatőröknek.

URH-n rendszeresek a speciális (digitális) üzemmódok alkalmazásával létesített összeköttetések.

URH-n további lehetőség az űrben keringő rádióamatőr műholdak „szólásra bírása”, amely igen sok, távoli partner elérését teszik lehetővé

URH-n is előre tervezettek, rendszeresek a hazai és nemzetközi versenyek.

Még valamit a rádiózásról! A kívülállók előtt jól ismert, hogy a rendkívüli események alkalmával (árvizek, földrengések, hóakadályok, balesetek, fegyveres harcok ....) a rádióamatőrök önzetlenül hírhálót szerveznek humanitárius céllal.

Ha egyelőre nem kívánsz adóamatőr lenni, akkor is számos területen tudod megszerzett tudásod továbbfejleszteni.

A rövidhullámú megfigyelő - SWL - féloldalúan ugyan, de részt vesz a forgalmazásban, hiszen információkat szolgáltat az általa megfigyelt állomásoknak, QSL lapot küld és kap, tevékenysége során remek „előiskolát jár ki” a későbbi adóamatőr tevékenységhez.

A gyorstávírász (HSC és VHSC) a morze adás-vételi készségét fejleszti. Rendszeresen országos és nemzetközi bajnokságot rendeznek a legjobb eredményt elérők részvételével.

A konstruktőrök tábora igen nagy. Számosan közülük saját maguk részére építenek RH, vagy URH készüléket, segédberendezéseket. Az elektronika hihetetlenül gyors fejlődését követni a gyakorlatban igen nagy kihívás, nemes célkitűzés!

A rádiós tájékozódási futó iránymérő vevőkészülék segítségével igyekszik behatárolni és felderíteni az e célra telepített iránymérő adó-készülékeket. Ez a legsportosabb tevékenység valamennyi szakágunk közül, hiszen a jó eredmények eléréséhez a technikai adottságokon, tudáson felül terepen történő futás, atlétikus alkat is szükséges. Büszkék lehetünk arra, hogy e szakágban sportolóink számos esetben nyertek világbajnokságot, Európa-bajnokságot.

Fentiekben megpróbáltam felkelteni érdeklődésed, tájékoztatással szolgálni szövetségünk és tagjai rádióamatőr tevékenységéről. Nem folytathatom a felsorolást, hiszen tízszer ekkora papírra sem férne el mindaz a sok lehetőség, amely a leendő rádióamatőr előtt áll.

Javaslom, látogasd meg a Szövetség honlapját: http://www.mrasz.hu/, illetve hívd telefonon a szövetségünk titkárságát: 06-1-321-55-07, esetleg keresd fel a hozzád legközelebbi rádióklubot, ahol számos információhoz hozzájuthatsz.

A Szövetség a mi „nagy családunk”, amely közel ezerötszáz fős létszámával talán túl népes is, de bizonyára találsz közeledben olyan tettre kész amatőrtársat, aki segít megoldani problémáid. A legjobb megoldás azonban – ha lehetséges – egy rádióklubba belépni. Ezek a klubok általában a szövetség szervezeti keretében belül működnek. Ha nincs számodra elérhető rádióamatőr egyesület, vagy nem akarsz egyesületi tag lenni, választhatod a közvetlen szövetségi pártolói jogviszonyt.

A Szövetség sokoldalú támogatást nyújt: képviseli tagjait a hazai törvények előírásainak és saját Alapszabályának megfelelően belföldön, illetve a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően külföldön a nemzetközi rádióamatőr szervezetben (IARU). A megvalósult rádióforgalmi összeköttetéseket igazoló QSL továbbítástól a műszaki-, jogi tanácsadásig, a sportminősítés megszerzése feltételei megteremtésén át a nemzeti rádióamatőr válogatott keretek szakágankénti támogatásáig végzi a reá háruló feladatokat. 

A Szövetség címe: Magyar Rádióamatőr Szövetség

1037 Budapest, Királyhelmec u. 9.

Levélcím: 1037 Budapest, Királyhelmec u. 9.

Telefon: (06-1) 287-9634

 

Valamennyiünk nevében kívánom, hogy találd meg azt a csodát a mi tevékenységünkben, amely egy életre le tud bennünket kötni, folyamatosan nyújtva azokat az értékeket, melyek kiteljesíthetik az emberi személyiséget, s amelyeket másutt sehol sem találhatsz meg, csak a rádióamatőrködésben! Rövidesen légy birtokosa – a CEPT által is elismert – rádióamatőr vizsgának és adóengedélynek!

               Várunk közénk, 73 & DX!

                                                                                    Felber Gyula HA1TJ

                                                                    a MRASZ elnöke

00