DXCC- Diplomához információk!

Írta: Berzsenyi László HA5EA.

DXCC- Diplomához információk!

Az ARRL Igazgató Tanácsa (Elnökség, megj. 5EA) kis mértékben módosította a DX Century Club (DXCC) szabályait azért, hogy világosabbá tegye és növelje a távvezérelt állomások technológiájának a maga részéről történő elismerését. Továbbá olyan szabályt is bevezetett, mely nagyobb erkölcsi felelősséggel terheli az operátorokat a távvezérléses forgalmazás tekintetében. Az Igazgató Tanács emellett változtatásokat fogadott el az ARRL VHF/UHF versenyszabályokban azzal a céllal, hogy bátorítsák a nagyobb részvételt. Az Igazgató Tanács a január 16-17.-én Windsor, Connecticut-ban tartott éves ülésén hozta ezeket az intézkedéseket.

 

A DXCC Szabályok változásai, melyek az I. fejezet 8. és 9. alfejezeteit érintik, elmagyarázzák és bővebben kifejtik, hogy a távvezérelt állomásokkal létesített összeköttetések most miként kérelmezhetők a DXCC diplomához. David Sumner, K1ZZ az ARRL Vezérigazgatója szerint a változások kismértékűek, de nagy jelentőségűek. A módosított szabályok egyértelművé teszik, hogy a jogszerűen engedélyezett, szárazföldi távvezérelt állomásokkal létesített összeköttetések érvényesek a DXCC-hez, de a távvezérelt állomás vezérlésének helye – az operátor tartózkodási helye – ezentúl nem szükséges, hogy szárazföldön legyen, hanem az operátor szó szerint bárhol lehet.

„Mindig is meg volt engedve, hogy a QSO mindkét állomás számára érvényes legyen, ha bármelyikük olyan tartózkodási helyről távvezérelt, amely ugyanazon DXCC körzeten belül volt,” magyarázta Sumner. „Most már az operátor tartózkodási helye nem számít, az operátor akár a Hold túloldalán is lehet, ha meg tudja oldani, hogy onnan egy, a Földön, szárazföldön elhelyezkedő állomást vezérelni tudjon.” Továbbra is az adókészülék helye határozza meg az állomás helyét és a DXCC szempontjából minden adókészüléknek és vevőkészüléknek 500 méter átmérőjű körön belül kell lennie, kivéve az antennákat.

A régi szabályok szerint, ha bármelyik állomás olyan állomásvezérlési pontról forgalmazott, mely másik DXCC körzetben helyezkedett el, az összeköttetés egyik állomás számára sem volt érvényes a DXCC-hez. „Ez a szabály érvényesítethetetlen volt, hacsak valaki nem volt transzparens volt abban a tekintetben, hogy mit is csinálnak,” mondta Sumner.

Az Igazgató Tanács elfogadott továbbá egy új szabályt, amely most a 11. alfejezet lett (az azt követő szabályok át lesznek számozva) és amely realitásként fogadja el a távvezérlést lehetővé tevő technológiát, valamint nagyobb felelősséggel terheli az egyént, amikor a technológia etikus és felelősségteljes alkalmazásáról van szó.

„A távvezérléses forgalmazással és a DXCC-vel kapcsolatos kérdések az egyén részéről akkor kezelhetők legjobban, ha gondot fordít azokra az etikai korlátokra, melyeket elfogad a DXCC-vel és egyéb rádióforgalmi diplomákkal kapcsolatban” jelenti ki az új szabály. Hozzáteszi egyebek mellett azt, hogy „ezen eredmények birtokosának nem okozhat gondot kiállni a diplomája és számai hitelessége mellett. Természetesen a fokozott figyelem mindig része volt a diploma vadászatnak, de manapság oly sok diplomával és oly sok játékossal a porondon, minden eddiginél fontosabb ’etikusan’ játszani.

A 11. alfejezet elismeri, hogy a technológiai fejlődés „növeli a DXCC szabályok meghatározásának nehézségét”, de hangsúlyozza, hogy a szabályokban megjelenő szándék fontos. „Továbbra is az operátornak kell eldöntenie, hogy a jogszerű távvezérléses forgalmazás mely típusát (ha egyáltalán) kívánja rádióforgalmi diploma szerzéséhez alkalmazni”, fejeződik be az új szabály.

 

Budapest 2015-02-06

Berzsenyi László HA5EA
RH manager

00