NMHH megbeszélés

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: Hírek

Kedves Rádióamatőrök!

Ez év februárjában aktuális kérdéseinkkel levélben fordultunk az NMHH főigazgató helyetteséhez Vári Péter úrhoz, aki válaszában megígérte, hogy létrehoz egy találkozót a MRASZ képviselői és a kérdéseinkben illetékes szakemberek között.

Erre az eseményre a közelmúltban került sor, a jó hangulatú és konstruktív légkörű megbeszélésen, amelyen HA5EA, Berzsenyi László úrral együtt vettünk részt, a következő információkat kaptuk:

 

  1. Tájékoztattak bennünket, hogy az IARU egyik fő célkitűzése, hogy az Amateur Radio Service számára másodlagos allokációt szerezzen az 5275 -5450 kHz közötti sávtartományban, megvalósulni látszik. A korábbi nemleges álláspontok több szinten is enyhültek, így másodlagos jelleggel nálunk is lehetővé fog válni az 5350-5450 kHz közötti sávtartomány rádióamatőr célú használata.
  2. Az említett levélben kértük a több ország igazgatása által már engedélyezett 472-479 kHz közötti sávtartomány kijelölését kísérletező kedvű rádióamatőreink számára. Meglepetésünkre ezzel a kéréssel már nyitott kapukat döngettünk, ugyanis a korábbi FNFT-t és a RAT-ot egységesítő NFFF (Nemzeti frekvenciafelosztás és frekvenciafelhasználási szabályok) rendelet tervezet már tartalmazza ezt a lehetőséget:

http://nmhh.hu/dokumentum/165869/NFFF_02_mell_TE.pdf       

  1. Az 50 és 70 MHz-es sávok vonatkozásában kértük, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a 10 W Erp kimenő teljesítmény helyett magasabb, legalább 100 W Erp-t használhassunk, mivel az eddig lezajlott kísérleti összeköttetések során nem tapasztaltunk más rendszerek zavarására utaló jeleket és ilyen jellegű információk sem keletkeztek. Alátámasztásul néhány környező országban engedélyezett, lényegesen magasabb teljesítményeket tartalmazó táblázatot is mellékeltünk. Ígéretet kaptunk kérésünk megfontolására.
  2. Természetesen érdeklődtünk a 3.4 GHz-es sávú, hosszabb távú kilátásainkról is, hiszen tavaly ősszel egy hónapos kísérleti engedélyt sikerült kapnunk. Elmondták, hogy ezt a kérésünket sajnos nem tudják figyelembe venni, mivel ezzel a szegmenssel más terveik vannak. Jelenleg folyik a sáv „takarítása”, egyelőre tehát le kell mondanunk arról, hogy a közeljövőben itt allokációhoz jussunk!
  3. Időközben még egy kérdés érkezett felénk, amelyet ezúttal tolmácsoltunk a hatóság felé. A kérdés arra vonatkozott, hogy ütközhet-e valamilyen jogszabályba egy adó-vevő készülék távvezérlés útján történő használata, mivel ez a megoldás egyre jobban terjed a technikailag erre felkészült állomások esetében. Kisebb vita alakult ki, amelynek során tisztáztuk, milyen biztonsági megoldások léteznek már az illetéktelenek kizárására. Végül érveléseink meghallgatása után arra a megállapodásra jutottunk, hogy jogsértés nélkül alkalmazható ez a módszer is a gyakorlatban.
  4. Ha már ott voltunk, előhoztuk az antennatelepítés ránk nézve alig teljesíthetően szigorú előírásait. Korábban már nekifutottunk ennek a problémának, de nem sikerült előrelépni az ügyben. Megállapodtunk, hogy egy következő időpontban ismét találkozunk és megpróbáljuk más megközelítésből leküzdeni a felmerült akadályokat.

Budapest, 2015. március 24.

Dallos László, HA7PL

00