Az ITU Rádió Világértekezlet előkészületei és rádióamatőr vonatkozásai

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: Hírek

ITUA Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 2015. november 2 – 27. között tartja – 3-4 évente esedékes – Rádió Világértekezletét (WRC-15). Az előrehaladott stádiumban álló előkészületek helyzetéről a témában illetékes Nemzeti Hírközlési Hatóság szeptember 24-én tájékoztatót tartott a távközlési ágazat képviselői számára, melyre, a kialakult gyakorlatnak megfelelően, a MRASZ -t is meghívták.

A WRC-k napirendjét mindig az előző Világértekezleten határozzák meg, és az előkészítő munka bizonyos szempontból már az előző WRC utáni héten megkezdődik az első Konferencia Előkészítő Értekezlet (CPM 1) összehívásával. A második értekezletet (CPM 2) a soron következő WRC előtt 6 hónappal kell megtartani. Erre idén március-áprilisban került sor. A CPM-ek feladata az ITU Rádiókommunikációs Szektor (ITU-R) által kidolgozott előkészítő anyagokról és a WRC napirendjén szereplő témák lehetséges megoldásairól, konszolidált jelentés készítése. Az amatőr szolgálat és az amatőr műholdas szolgálat kérdéseivel a CPM-en belül a WP5A munkacsoport (Working Party) foglalkozik.

 

Az előzetes egyeztetések a 3 ITU körzet regionális szervezeteiben – esetünkben a CEPT-ben – folynak a Konferencia Előkészítő Csoport (CPG) ill. az azon belül működő négy Project Team (PT) keretében. Az amatőr szolgálat kérdéseiről a PT-C munkacsoport készíti elő az Európai Közös Javaslatot (ECP).

Az IARU hathatós lobby tevékenysége eredményeként a WRC-12 úgy döntött, hogy a 60 m-es sávban másodlagos jelleggel amatőr allokáció lehetősége kerüljön a WRC-15 napirendjére. A téma a Világértekezlet 1.4 sz. napirendi pontjában kerül majd megvitatásra. A napirendi pontok alapján történő egyeztetését koordinátorok végzik. A téma koordinátora, a PT-C vezetője régi barátunk, az IARU 1. Körzet tavaly szeptemberig elnöke, Hans Blondeel Timmerman, PB2T. Az egyeztetés eredményét a CPG szeptember 14 -18. között Bergenben tartott 8. ülése hagyta jóvá. A jóváhagyáshoz szükséges volt, hogy 6 országnál ne legyen nagyobb az ellene szavazók száma. Azerbajdzsán, Franciaország, Németország, Románia és az Oroszországi Föderáció szavazott az amatőr érdekek ellen. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal kialakított jó kapcsolataink és a hatóság együttműködési készségének bizonyítékaként, a magyar igazgatás tehát nem volt ezek között. A sikeres előkészítés és szavazás eredményeként megszületett az Európai Közös Javaslat 100 kHz allokálására a rádióamatőrök számára az 5350 – 5450 kHz spektrumban. (Az 5250 – 5275 kHz-es tartomány megszerzésére irányuló javaslatokat a CEPT nem támogatta.) A Világértekezleten hosszú vita várható a támogatók és az ellenzők között, de optimisták vagyunk, mivel – kivételes lehetőségtől eltekintve - a CEPT országok az ECP-nek megfelelően fognak szavazni és, Észak-Amerikai kezdeményezésről lévén szó, az amerikai kontinens országai többségének támogatására is számíthatunk. Fontos, hogy a végszavazásnál Afrika és Ázsia tagállami igazgatásai is mellettünk legyenek.

Az amatőr szolgálatot érinti az 1.18 napirendi pont is, ahol ECP született a 77,5 – 78 GHz sávban társ-elsődleges használatra a rádiólokációs szolgálat számára (RLS). Itt az RLS az autós alkalmazásra vonatkozik, az ütközés megelőzését szolgáló radarra. Bár ez a spektrum a 75,5 – 81,5 GHz-es amatőr sávon belül van, a vita során kevés ellenkezés várható az amatőr és amatőr műholdas szolgálat részéről. Várhatóan olyan döntés fog születni, hogy a téma további vizsgálatot igényel.

Az IARU 1. Körzet szeretne két igényt bevinni a mostanit követő WRC napirendjére:

  • elsődleges allokáció az amatőr szolgálat számára az 50 – 54 MHz spektrumban,
  • lehetséges allokáció az 1800 – 2000 kHz spektrumban

Mindkét téma az IARU 1. Körzet számára fontos annak érdekében, hogy megvalósuljon a globális harmonizáció, vagyis mindhárom ITU/IARU körzetben lehessen használni ezeket a teljes spektrumokat. A javaslatot a WRC-15 COM 6 bizottsága fogja tárgyalni és reméljük, hogy legalább az egyiket felveszik a legközelebbi WRC napirendjére.

Berzsenyi László, HA5EA

00