NMHH válaszlevél (aktuális rádióamatőr kérdések)

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: Hírek

nmhh mrasznmhh mrasz

nmhh logo

 

 

 

lev1      lev2

Eredeti levél

Dallos László úr
főtitkár

Magyar Rádióamatőr Szövetség

Budapest

Tisztelt Főtitkár Úr!

 

A fenti hivatkozási számú, aktuális rádióamatőr kérdések tárgykörben írt levelére, melyben több frekvenciasávra vonatkozó kérés fogalmazódott meg, valamint a 2015. március 17-én lefolytatott személyes találkozónk alkalmával tett ígéretemhez híven - miszerint a WRC-15 befejezését követően írásban is reagálok a felvetett kérdésekre - az alábbiakról tájékoztatom.

 

1.) 5275-5450 kHz sáv

A WRC-12 konferencián elfogadott 649. határozat alapján a WRC-15 megvizsgálta a sáv amatőrszolgálat részére másodlagos jelleggel történő felosztását.
Hosszas vitákat követően, a különböző álláspontok alapján tett javaslatok kompromisszumos megoldásaként az értekezlet az 5351.5-5366.5 kHz (15 kHz) sáv másodlagos jelleggel történő allokációját elfogadta, amit a Nemzetközi Rádiószabályzat (a továbbiakban: RR) 5. A14 lábjegyzete rögzít.
A lábjegyzet értelmében a megengedett maximális EIRP 15 W, a 2. régióba tartozó Mexikó esetén 20W, míg a 2. régió más országaiban 25 W is engedélyezett.
A Rádiószabályzat módosítása 2017. január 1-én lép hatályba. Ennek ellenére úgy gondolom Magyarországon a rádióamatőröknek nem szükséges eddig várni, mert a változás korábban megjelenhet a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI.13.) NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) módosítása során, amiről Főtitkár Urat külön tájékoztatni fogom.
Örömmel fogadtam, hogy a Szövetség honlapján a fenti információk már megtalálhatók.


2.) 3400- 3402 MHz sáv

A 2014. év őszén és 2015. év októberére kiadott egy hónapos kísérleti rádióengedélyek a továbbiakban nem ismételhetők meg, mivel hatóságunk kapcsolódva a 2014/276/EU határozatához a 3400-3800 MHz sáv értékesítését tervezi a szélessávú adatátviteli szolgáltatások számára.


3.) 472-479 kHz sáv

A jelenleg hatályos NFFF már tartalmazza a 472-479 kHz közötti sávtartomány amatőrszolgálat számára másodlagos jelleggel történő felosztását. Az idevonatkozó szabályozást az RR 5.80A, 5.80B, 5.82 lábjegyzetei és az NFFF 3. számú mellékletének 9. pontja tartalmazza.


4.) 50-52 MHz és a 70-70,5 MHz sáv

A Magyar Honvédség 2012-ben kelt levelében jelezte, hogy az új típusú rádiók
(Kongsberg, Rohde&Schwarz, Harris) képességeinek kihasználása, a békeidejű híradás és kiképzés feltételeinek javítása érdekében az adott sávra igényt tart.
Hatóságunk nem támogatja elsődleges és másodlagos szolgálatok azonos nagyságrendű teljesítménnyel történő üzemeltetését, mivel így az interferenciamentes üzem szabályozás szintjén nem biztosítható.
Magyarországon az amatőrszolgálat az 50-52 MHz és 70-70,5 MHz sávokban jelenleg az RR-től eltérően üzemel másodlagos jelleggel.
Mint ismeretes az 50-54 MHz tartomány a 2. és 3. régióban az amatőrszolgálat számára van felosztva.
Figyelembe véve a rádióamatőrök régiók közötti nemzetközi együttműködésének lehetőségét a WRC-15 értekezlet C0M6/6 (WRC-15) határozatában elfogadta az 50-54 MHz-es tartomány 1-es régióban történő felosztására vonatkozó hatástanulmányok elvégzését és azok WRC-19-en napirendi pontként való megvitatását. A WRC-19 után a nemzetközi szabályozási környezet függvényében lehet a kérdést újra megítélni.

Kérem Főtitkár Urat, tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2015. december 10-én.

 

Tisztelettel:
                   Vári Péter
             főigazgató-helyettes

00