MEGHÍVÓ A 2016. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: Hírek

mrasz fb fbA Magyar Rádióamatőr Szövetség Elnöksége az Alapszabály 11.§ (1) bekezdésének megfelelően összehívja a MRASZ rendes éves közgyűlését 2016. március 12-én 10 órára.

A közgyűlés helyszíne: Puskás Tivadar Távközlési Technikum, 1097 Budapest, Gyáli út 22. Megközelíthető: a 81-es busszal az Ecseri úti metró (M3) megállótól indulva, leszállás a Zombori utcánál, vagy gépkocsival az Ecseri út felöl.

A közgyűlés napirendje:

1. A 2015 évi elnökségi beszámoló megvitatása, elfogadása.

2. A Gazdasági, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolójának megvita­tása, elfogadása.

3. A 2015. évi költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.

4. A 2016. évi költségvetési tervjavaslat megvitatása, elfogadása.

5. A módosított ASZ ismertetése, elfogadása?

6. A jogszerűen beérkezett javasla­tok megvitatása.

A közgyűlésen, a tagegyesület - az Alapszabály 12. §-ában előírtak sze­rint delegált - képviselőjével vehet részt és gyakorolhatja az Alapszabály 9. § (1) bekezdésének b), c) és d) pontjaiban meghatározott jogokat. A szövet­ség rendes tagjai delegált képviselőjének a mandátumvizsgáló bizottságnál (a regisztrációnál) hitelt érdemlően írásban igazolnia kell delegált képviselői jogosultságát az Alapszabály 11. § (7) bekezdésében valamint a 12. § (1), (2), (3) és (5) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembevételével.

A tagegyesületi képviselők szavazati joggal, a MRASZ tagegyesületi tagok és a pártolók megfigyelőként vehetnek részt a közgyűlésen. Tanácskozási jog illeti meg az ASZ 11. § (18) bekezdésében felsorolt személyeket.

Ha a közgyűlés a kitűzött időponthoz képest 1 óra elteltével nem lenne határozatképes, úgy ezen időponttól kezdődően ismételt közgyűlést tar­tunk ugyanezen a helyen, az eredeti napirenddel, amennyiben a delegált képviselők egyötöde jelen van, az Alapszabály 11. § (9) bekezdésben foglaltak szerint.

A közgyűlésre - az Elnökséghez határidőre – beérkező javaslatokról tájékoztatást adunk.

A MRASZ Elnökségének nevében:

Felber Gyula, HA1TJ sk. elnök

00