Az IARU 1. Körzet „konferenciaközi” értekezlete

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: Hírek

iaru fb r1 kBécs, 2016. április 16-17.

iaru r1Évtizedes hagyományoknak megfelelően a Nemzetközi Rádióamatőr Egyesület (IARU) 1. Körzetének állandó bizottságai – a 3 évente esedékes konferenciát megelőző évben – konferencia előkészítő megbeszélést tartanak Bécsben. A 2014-ben Bulgáriában megrendezett konferencián döntés született arról, hogy a meglevő Rövidhullámú Állandó Bizottság és URH/UHF/Mikrohullámú Állandó Bizottság mellett az elektromágneses kompatibilitás kérdéseivel (EMC) foglalkozó bizottság is állandó bizottsági státuszt nyerjen. Így – most első alkalommal – 3 bizottság ülésezett Bécsben. Szövetségünket a Rövidhullámú Bizottságban Berzsenyi László, HA5EA, IARU összekötő, az URH/UHF/Mikrohullámú Bizottságban Dévényi József, HA0LC, URH manager, a MRASZ alelnöke képviselte. Az ülésszakon részt vett Don Beattie, G3BJ, az IARU 1. Körzet Végrehajtó Bizottságának elnöke és a vendéglátó osztrák szövetség (ÖVSV) elnöke Michael Zwingl, OE3MZC is.

Az RH Bizottság megbeszélésén – melyet az állandó bizottság elnöke, Ulrich Müller, DK4VW vezetett – 19 tagszövetség képviseltette magát. A titkári feladatokat Ian Greenshields, G4FSU látta el. Az előzetesen beküldött dokumentumok és elfogadott napirend alapján a következő kérdéseket tárgyaltuk.

 

 1. Az NRRL norvég szövetség javasolta, hogy a 630 m-es középhullámú amatőr sávban biztosítsunk lehetőséget jeladók létesítésére a sáv jobb kihasználtsága érdekében. A hozzászólók a javaslat ellen foglaltak állást részben a sáv szűkössége, főként pedig amiatt, hogy az IARU ajánlása értelmében 14 MHz alatt jeladók nem létesíthetők. A javaslatot egyhangúan leszavaztuk.

 2. Az RSGB brit szövetség arra tett javaslatot, hogy a 10 MHz alatti amatőr sávokban tegyük lehetővé a jelenlegi alsó oldalsáv (LSB) mellett a felső oldalsáv (USB) használatát is, továbbá az 5 MHz-es sávban kizárólag az USB-t írjuk elő. A javaslatot nagy részében elvetve, csak arról döntöttünk, hogy úgy kell módosítani az IARU RH Managerek Kézikönyve (továbbiakban Handbook) 8.1 verziójának 113. oldalán, „Notes” címszó alatt, a 10 MHz alatti amatőr sávokban, az LSB használatára vonatkozó előírást, hogy ez alól az 5 MHz-es sáv kivételként szerepeljen, vagyis ott az USB használata ajánlott.

 3. Az RSGB javaslata alapján a következő sávhasználati tervet (usage plan) fogadtuk el a 60 m-es amatőr sávra az 1. Körzet vonatkozásában, de azzal a szándékkal, hogy harmonizálandó legyen az IARU 2. és 3. Körzetével:

5351.5 – 5354 kHz max. 200 Hz sávszélesség, CW / keskenysávú adásmódok,

5354.0 – 5366 kHz max. 2700 Hz sávszélesség, minden adásmód, fónia üzemre az USB használata ajánlott,

5366.0 – 5366.5 kHz max. 20 Hz sávszélesség, gyenge jelű, keskenysávú adásmódok.

Határozott ajánlás, hogy a fenti, WRC–15 szerinti frekvenciákat csak akkor használjuk, ha a nemzeti szabályozásokban esetleg további, az 5 MHz-es sávra biztosított frekvenciák nem állnak rendelkezésre. Helyi kör QSO-kra, hosszas csevegésre – a WRC–15 szerinti, fenti frekvenciák helyett – az 5 MHz-re vonatkozó nemzeti szabályozásokban esetleg biztosított egyéb frekvenciákat, valamint a 3,5 MHz-es és 7 MHz-es amatőr sávokat használjuk!

 1. A DARC német szövetség a 30 m-es sávterv módosítására tett javaslatot annak érdekében, hogy a digitális módokra jelenleg rendelkezésre álló szűk szegmens az igényeknek megfelelően 10 kHz-ről 20 kHz-re bővüljön az alábbiak szerint:

10100 – 10130 kHz max. 200 Hz sávszélesség, CW, 10116 kHz a CW QRP aktivitás központja,

10130 – 10150 kHz max. 500 Hz sávszélesség, keskeny sávú adásmódok, digimódok.

A javaslatot egyhangúan elfogadtuk, hangsúlyozva, hogy a távíró üzem továbbra is használható az egész sávban. Megjegyeztük, hogy jóllehet, a DK0WCY kivételével jeladó nem működtethető a 14 MHz alatti sávokban, a 10 MHz-es sávban – az ajánlást megsértve – jeladók működnek.

 1. A DARC a 80 m-es sávterv módosítására is tett javaslatot a digitális szegmens bővítése érdekében. A javaslatot, kétharmados többséggel, a holland VERON ellenszavazatával és a francia REF tartózkodásával az alábbiak szerint elfogadtuk:

3500 – 3510 kHz, max. 200 Hz sávszélesség, CW, prioritás az interkontinentális forgalomnak,

3510 – 3560 kHz, max. 200 Hz sávszélesség, CW, versenyeken preferált szegmens, 3555 kHz a CW QRS aktivitás központja,

3560 – 3570 kHz, max. 200 Hz sávszélesség, CW, 3560 kHz a CW QRP aktivitás központja,

3570 – 3580 kHz, max. 200 Hz sávszélesség, minden keskeny sávú adásmód, digimódok,

3580 – 3590 kHz, max. 500 Hz sávszélesség, minden keskeny sávú adásmód, digimódok,

3590 – 3600 kHz, max. 500 Hz sávszélesség, minden keskeny sávú adásmód, digimódok, automata vezérelt (kezelő nélküli) adatállomások.

Változás a 3570 – 3580 kHz szegmensben történt, ahol most már nemcsak a távíró, hanem digitális módok használata is lehetséges. A most elfogadott módosítási javaslat az 1. Körzet Végrehajtó Bizottsága elé kerül és ha ott elfogadják, akkor ideiglenesen hatályba lép a legközelebbi konferenciáig. A jövő évi konferencián születő döntéssel válhat véglegessé. Állást foglaltunk a sávtervek kialakításának globális megközelítése mellett. Az IARU 1. Körzet írásos kapcsolat felvételi javaslattal fordul a másik két IARU Körzethez a sávtervek harmonizálása érdekében.

 1. A ZRS szlovén szövetség javaslatának megfelelően, egyhangú szavazással töröltük az IARU RH Managerek Kézikönyvében szereplő 5 MHz-cel kapcsolatos ajánlást (DV05_C3_Rec_20), mely a WRC–15 szerinti allokáció következtében okafogyottá vált. Kiegészítettük továbbá a Handbook 8.1 fejezetének frekvenciákkal foglalkozó 8. pontjában, a versenyrendezésre tiltott amatőr sávok listáját, az újonnan elnyert 60 m-es sávval.

 2. A napirenden nem szereplő egyéb témák körében

  • David Court, EI3IO, az 1. Körzet VB tagja és kapcsolattartó a CEPT és más nemzetközi szabályozó szervezetek felé, ötleteket kért a 2020-as évek elején rendezendő Rádió Világértekezlet napirendjére beterjesztendő IARU javaslatokra. A DARC és az RSGB a 30 m-es sáv kibővítését javasolta. MRASZ részről a 40 m-es sáv globális harmonizációját, vagyis a teljes 7,0 – 7,3 MHz szegmens mindhárom régióra való kiterjesztését javasoltuk. Mások a 160 m-es sáv globális harmonizációját tartják szükségesnek, bár erre kevés az esély.

  • Hans-Blondeel Timmermann, PB2T javaslatokat kért arra vonatkozóan, hogy a WRC–19 napirendjén szereplő 50 -54 MHz allokációval kapcsolatban milyen sávhasználati lehetőségekben gondolkozzunk az esetleg elnyerhető 2 MHz bővítés kapcsán. Többen a digitális adásmódok számára javasoltak sávhasználati lehetőséget.

  • DK4VW e-mailes reflektor létrehozását javasolta a versenyek monitorozásával és a versenyjegyzőkönyvek elbírálásával kapcsolatos kérdések megvitatására. Felhívást küld a levelező listán való részvételre az érdeklődő szövetségek számára.

  • G4FSM felvetette, hogy brit rádióamatőrök C4FM üzemmódot használnak a 10 m-es sávban. Tekintve, hogy az általuk használt 29310 kHz frekvencia a műholdas sávrészbe esik, azt kérdezik, hogy e helyett milyen frekvenciát használhatnának. Végleges megoldást nem tudtunk kialakítani, mivel a C4FM 12.5 kHz-es sávszélessége nem illeszkedik a sávtervbe, ahol 6 kHz a maximum. Átmeneti megoldásként a 29,0 – 29,1 MHz-es szegmens használatát tartottuk elfogadhatónak. Mivel 29 MHz fölött bőven áll rendelkezésre frekvencia, MRASZ részről célszerűnek tartanánk valamely 29 MHz feletti szegmensben a sávszélesség felső határát 12,5 kHz-re emelni. Ezt a véleményt mások is osztják.

  • DK4VW felvetette, hogy többen nem tartják tiszteletben a versenyeken a versenymentes sáv-szegmenseket. Kérdésére, hogy mit lehetne tenni a helyzet javításáért, az RSGB részről jelezték, hogy nemcsak szerepeltetik versenykiírásaikban a versenymentes szegmenseket, hanem monitorozzák is a sávokat a versenyek ideje alatt. A cseh CRC csak a kisebb versenyeken tartja reálisnak a versenymentes szegmens tiszteletben tartását. A nagy versenyeken ezt reménytelennek tartja. DK4VW pozitív példaként bemutatta a Cserkész Világmozgalom levelét, amelyben méltatják és köszönik a JOTA cserkész versennyel időben egybeeső német WAG verseny szervezőinek és résztvevőinek együttműködő magatartását, ami több éve húzódó vitát látszik lezárni a DARC és a cserkész rádióamatőrök között.

 3. A két napos ülésszakon előadások és jelentések hangzottak el a következő témakörökben:

  • Colin Thomas, G3PSM, az 1. Körzet Külkapcsolatok Bizottságának elnöke és DK4VW beszámolt a WRC–15-ön a 60 m-es sáv elnyerésére irányuló IARU akciókról, a tárgyalások menetéről és a kialakult kompromisszumról.

  • Mark Jones, G0MGX az 1. Körzet Amatőr Rádió Megfigyelő Szolgálatának (AROS) koordinátora munkájáról beszámolva elmondta, hogy céljuk az amatőrök keltette szándékos zavarások (DQRM) elleni küzdelem. 8 szövetség alkot egy kis megfigyelő csapatot, de kevés a megfigyelés és nem elégségesek az iránymérő technikák. Nagyobb akciójuk a K1N DX expedíció ideje alatt volt. A zavart okozók általában azok a csalódott operátorok, akim nem képesek a QSO-t megcsinálni. A témához kapcsolódott G3BJ beszámolója az RSGB-ben végzett megfigyelő tevékenységről. Hangsúlyozta az iránymérő technikák fejlesztését és olyan hálózat kialakítását, mely azonnali információ cserével lehetővé teszi több helyben végzett iránymérések alapján a zavaró állomások helyének meghatározását. Nem a kemény fellépést, hanem az (akár megismételt) figyelmeztetést tartja leginkább célravezetőnek a zavarókkal szemben.

  • Lisa Leenders, PA2LS, az 1. Körzet Ifjúsági Munkacsoportjának fiatal elnöke képekkel illusztrált, élvezetes előadást tartott a csoport munkájáról, a 2011 óta évente rendezett YOTA versenyekről és az idén Ausztriában a Salzburg környéki hegyekben megrendezendő YOTA verseny előkészületeiről és helyszínéről. A munkacsoport a 15 -25 éves korosztállyal foglalkozik.

  • Jan M. Janssen, PA0JMG grafikonokkal illusztrált, szintén érdekes előadást tartott a VERON holland szövetség által lefolytatott zajmérési „kampányról”. A műveletben 60 állomás vett részt, akik különböző adottságú környezetekből lettek kiválasztva. Korszerű eszközökkel és számítógépes értékeléssel mérték fel különböző napszakokban az ember keltette és a természetes zajszinteket a 472 kHz – 50 MHz tartományban.

A sávtervek változtatására az értekezleten elfogadott javaslatokat az IARU 1. Körzet Végrehajtó Bizottsága áprilisi ülésén jóváhagyta, így a módosított sávterv az 1.Körzet legközelebbi, 2017. évi konferenciájáig terjedő időszakra hatályba lépett. A változásokat tartalmazó sávtervet DK4VW elkészítette, és az Szövetságünk honlapján megtalálható.

Berzsenyi László, HA5EA

00