Lyridák meteorraj - MSK144

Írta: HA6NN Bato András. Beküldve: Hírek

6m.active stations 1704221320utSok új engedélyes van, aki szeretne beszélgetni, lehetőleg távoli országok rádiósaival is, de sem morzézni, sem angolul nem tud. Ezeknek is ajánlott a K1JT és a csapata által kreált számos új lehetőség -szinte minden, csak digitális formában.
K9AN Steven Franke hozta létre a legújabb protokollt, ami alkalmas minden szóródásos (scatter), így meteor scatter összeköttetések létesítésére.
Ennek az időszerűségét a nyári DX szezon kezdetét jelző Lyridák meorraj megérkezése jelenti, éppen ma áprili 22-én.
Most amikor ezek a sorok íródnak a raj éppen feljött a horizont fölé 17:19 UT-kor, amit rengeteg állomás várt.
Az MGM (Machine Generated Modes) üzemmód csoportba tartozó protokoll gyorsan népszerűvé vált mert sokkal hatékonyabban viszi át az információt mint az FSK441 és a JT6M.
A periódusok már 15 másodpercre rövidültek, de lehetnek még ennél is rövidebbek intenzívebb meteorrajok esetén, amikor a ZHR (Zenithal Hourly Rate), azaz a várható óránkénti meteor beütésszám száz, vagy annál is több.
Az MSK144 intenzív használatát az USA rádiósai kezdték el, kiválasztva az 50280 kHz-et mint hívó frekvenciát.
Ott nem illik lebonyolítani az összeköttetéseket, hanem a már régen ismert ajánlás szerint a CQ után egy frekvenciát kell adni, ahol a válaszokat várjuk a hívásainkra, pl.: CQ 285 HA8NN JN98
Javaslom LZ2HV kiváló szoftverének a használatát, aminek a folyamatos fejlesztése  a V1.39-nél tart és innen tölthető le: https://sourceforge.net/projects/mshv/

00