LEVÉL AZ NMHH FŐIGAZGATÓJÁNAK ANTENNAÜGYBEN

Írta: MRASZ. Beküldve: Hírek

MRASZ
Magyar Rádióamatőr Szövetség
Hungarian Radio Amateur Society
Member of the IARU
H-1074 Budapest, Szövetség-u. 9.
H-1400 Budapest, Pf. 11.
(1) 321-5507
Nyt. sz. 74/2013.

 Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Aranyosné dr. Börcs Janka
részére

Budapest                                                                                                          Tárgy: a 14/2013 (IX. 25) NMHH rendelet

 

Tisztelt Főigazgató Asszony!

A Magyar Rádióamatőr Szövetség – a magyar rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezete. Tagságunkból többen megkeresték a MRASZ vezetését az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25) NMHH rendelettel (továbbiakban Rendelet) kapcsolatos észrevételeikkel, sérelmeikkel. A Rendelet megjelenése előtt sajnálatos módon nem értesültük az előzetes társadalmi egyeztetés lehetőségéről, így nem állt módunkban a korábbi rendelet alapján felgyülemlett tapasztalatok alapján az új rendelet a való élethez igazító javaslatot adni akkor.

 

Tagjaink a magyar rádióamatőrök, akik kizárólag személyes érdeklődésből hobbiból foglalkoznak rádiózással sérelmezik, hogy:

-         a rendelet nem tesz különbséget a gazdasági tevékenység keretén belül szolgáltatásokat nyújtó GSM, valamint egyéb távközlési vállalatok, és a technikai újításokat, terjedési törvényszerűségek felfedezését kísérletezéssel végző, a vészhelyzeti kommunikációt önzetlenül megvalósító rádióamatőrök között;

-         a rendelet megalkotásakor nem vették figyelembe a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) Rádiószabályzatában (RR) deklarált Rádióamatőr Szolgálatban résztvevő rádióamatőrök - frekvencia használatból adódó - antennatelepítési lehetőségeit;

-         a rendelet nem veszi figyelembe a hullámterjedés fizikai törvényszerűségeit;

-         a rádióamatőrök jogkövető magatartása esetében egy antenna telepítésekor olyan díjak megfizetésére kötelezi a szabályosan eljárókat, amelyek viselését a zömmel diák, pályakezdő, vagy nyugdíjas korú rádióamatőrök anyagi helyzete nem tesz lehetővé, ezért a jogszabály kijátszására ösztökéli őket;

-         alkalmi versenyállomások létesítése (kevesebb, mint 30 nap) estében több mint méltánytalan a Rendelet előírásai.

A Rendelet IV. fejezet alább idézett (18§ f és g) bekezdései szerint:

  1. 16.Építési vagy bontási engedély, illetve bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

„…

18§ f) antennatartó szerkezet létesítése vagy bontása, ha annak bármely irányú mérete, a legnagyobb fizikai kiterjedése a 6,0 m-t nem haladja meg;

18§ g) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja meg;”

Mindkét határérték erősen korlátozza a rádióamatőrök által használni kívánt antennák és antennatartók méretbeli kiterjedését. Amint az köztudott, az antennák fizikai mérete az alkalmazott frekvenciasávoktól és a megvalósítás konkrét módjától (típus) függ, és így ehhez az antenna mérethez „igazodik” az antennatartó is. Elfogadhatatlannak tartjuk, pl. hogy a Ø1 mm2 huzalból készített 40 méteres u.n. „L” antenna – hosszúhullámú sávokban közkedvelt megoldás – amely a földről állva nem is látható, a rendelet szerinti engedélyezési eljárással legyen csak létesíthető.

A magyar rádióamatőrök jogkövető magatartásának elérése és megtartása érdekében olyan változtatásra van szükségünk, amely biztosítja az ITU által deklarált Rádióamatőr Szolgálatban való részvételt, amely természetesen nem csak öncélú, hiszen a vészhelyzeti kommunikáció korai szakaszában történő részvételünkkel a társadalom érdekeit is szolgálni kívánjuk, továbbá az önképzés és az ebből adódó műszaki fejlődés elősegítése is társadalmi érdekeket szolgál.

Véleményünk szerint azonban nem lehet a civil alapon működő, non-profit rádióamatőr szolgálatot egy kalap alá venni a tőkeerős professzionális szolgáltatókkal, ezért kérésünk a Főigazgató Asszony felé arra irányul, hogy a Rendelet vegye figyelembe az engedély nélkül létesíthető

-         antennák esetében azt a fizikai tényt, hogy az antennák mérete függ a hullámhossztól, valamint az antennák fizikai megvalósulását is;

-         antennatartók esetében rövid idejű (30 napnál nem hosszabb) létesítés estén a létesíthető antennatartó hossza legyen legalább 20 méter.

Kérjük Főigazgató Asszony szíves segítségét, hogy a rendelet ismét áttekintésre és módosításra kerüljön a rádióamatőr társadalom speciális természetéhez. Természetesen felajánljuk az ehhez szükséges konzultációkon való részvételünket.

Kelt, Budapest, 2013. December 10.

                                                 Üdvözlettel:

                                                                                                                                     

                                                                                                                           Felber Gyula

                                                                                                                                 elnök

00