MRASZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS SZAKMAI PROGRAM 2014.

Az idén 86. éves Magyar Rádióamatőr Szövetség az erejéhez és lehetőségeihez mérten, a megváltozott társadalmi körülmények mellett is folyamatosan képviselte a magyar rádióamatőr sport érdekeit. A rádióamatőr sportágak közül a Rádióforgalom, a Gyorstávírász és a Rádiós Tájékozódási Futás szakágak szerepelnek versenyrendszerünkben.


Mindegyik szakágban folyamatosan rendezünk országos minősítő versenyeket, amelyeken kezdő versenyzőink is több kategóriában indulhatnak. A versenyek tisztaságát és minőségét a MRASZ akkreditált bírói kara folyamatosan ellenőrzi.


Sajnos a rádióamatőr sport meglehetősen költségigényes, egyre kevesebb honfitársunknak elérhető. Szövetségünk anyagi helyzete miatt gyakorlatilag 100%-ban társadalmi munkában foglalkozunk a csatlakozni vágyó fiatalokkal.

Az utánpótlás politikánk


Budapesti és vidéki klubjaink egy része felszereltségüknél és lehetőségeiknél fogva nyitva állnak minden ifjú jelentkező előtt, akik a szakkörökben tevékenykedve, játékos módon szerzik meg ismereteiket, majd felkészítő tanfolyamok sikeres elvégzése után válhatnak rádióamatőrré, vagy ismerkedhetnek meg a Morze adás/vétel, vagy a Rádiós Tájékozódási Futás szabályaival. Aki hívójeles rádióamatőr akar lenni és később otthonában rádió állomást üzemeltetni, az többféle CEPT fokozatú vizsgát tehet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) szervezésében.

Célunk, hogy minél több fiatalt tudjunk megnyerni a sportágnak, minél több rádióamatőr szólaljon meg a sávokban magyar nyelven, folyamatosan erősítsük ismertségünket az általános iskolás korosztályoktól egészen a felnőttekig. Ezzel némileg csökkenteni tudnánk a MRASZ tagság relatíve magas átlagéletkorát is.


Évek óta részt veszünk a Nagy Sportágválasztó, az Óbudai Gyermeksziget, a Városligeti Gyermeknap rendezvényein, ahol célzottan mutatjuk be főbb szakágainkat a 10-14 éveseknek. (www.cqgyereknap.hu)

Ilyen alkalmakkor több napos sátras kitelepüléseken szakköri foglalkozásokat tartunk. Ennek keretében rádióamatőr kézműves foglalkozások (áramkörépítés), rádió-összeköttetés bemutató, rádió-iránymérő bemutató, morze adás-vétel bemutató, illetve kötetlen beszélgetések zajlanak. Könnyen összeszerelhető, rádiós célzatú kitteket biztosítunk számukra, amelyeket ott helyben össze tudnak állítani, üzembe helyezni, ezzel is biztosítva a rendkívül fontos sikerélményt. Természetesen lehetőségük nyílik országon belüli és a határon túli magyar nyelvű rádióamatőr állomásokkal is forgalmazni. Tapasztalataink szerint hatalmas igény van a technikai ismeretterjesztésre, az önképző, tudás alapú sportismeretek átadására.

(http://gyerekradiozas.proc.hu/fototar/index.htm), (http://www.paka.proc.hu/gyereksziget/index.html)

(http://gyerekradiozas.proc.hu)

A Magyar Honvédséggel körvonalazódó partnerségi viszonyunk jó lehetőségnek látszik Technikai tudásbázisunk alkalmazásához, akár honvédelmi képzések keretében, akár egy katasztrófahelyzetben a rádióamatőrök kommunikációs hálózatának alkalmazásával.


Megfigyelhető tendencia, hogy a gyermekek egyre fiatalabb korukban orientálhatók valamely tevékenység felé. Akár már a 6-10 éves korban megszerzett tapasztalataik alapján is hozhatnak döntéseket a későbbi életükben, ezért évről-évre képviseltetjük a rádióamatőr tevékenységeket (sportot) más gyermekrendezvényeken is. E cél érdekében virtuális rádióklubot hozunk létre, amelyben a gyerekek részére leírásokat bocsátunk közre, egyebek mellett antennákról, biztonságtechnikáról, műhelyfelszerelésekről, villámvédelemről, mérési eljárásokról, műszerekről, stb.

                                         Társadalmi hatás                                                     

Sportágunk alapja a rádió-összeköttetés. A rádió adás-vétel helyes műveléséhez sportolóinknak mélyreható ismeretekkel kell rendelkezni az elektromosság, térképészet, csillagászat, hullámterjedés, antennák, tápvonalak, elektrotechnikai áramkörök, adásmódok, morzejelek, és még számtalan témakörben. A jó kommunikációs- és idegennyelv ismeret szintén elengedhetetlen.
A fent leírt értékekkel rendelkezők - mint mérnöki tudományok - a társadalom számtalan szegmensében hasznos munkát végeznek, illetve fiatal korban elsajátítva egyértelmű utat jelölnek ki a műszaki pályák betöltése felé.


Az utánpótlásba kerülő fiatalok hangjának fel kell csendülnie az éterben, a hazai és a világversenyeken egyaránt, hogy ezzel is hozzájáruljunk anyanyelvünk megőrzéséhez, az országhatárokon kívüli, magyar és más idegen nyelvű rádióamatőr állomásokkal való kapcsolattartáshoz, végső soron a népek barátságához.

 

 

MRASZ Rádióamatőr utánpótlás - ifjúsági korcsoportok

2014. évi felkészülési programja.

A felkészülési tervet az eddigi gyakorlatnak megfelelően, annak folytatásaként az alábbiak szerint készítettük.

A kezdő csoportok:

Javasoltlétszám: 10 - 12 fő. A csoportok összetételében a leányok arányát legalább 60 – 65%-ra kell növelni a gyorsabb lemorzsolódás miatt. A csoport szervezését már február közepén célszerű elkezdeni. A szervezés során lehetőleg minden helyi iskolát fel kell keresni, és ott a 4. – 5. osztályosoknak kell lehetőséget adni arra, hogy megismerjék szakágainkat. Az iskolai testnevelő-tanárok segítségével a válogatás során lehetőleg 10 - 12 éves, jó mozgású gyerekeket kell válogatni, de nem szabad kizárni az idősebb, tehetségesnek látszókat sem. A csoport célja a sportág alapjainak megtanítása és megszerettetése a fiatal reménységekkel az edzéseken az eddigi módszerekkel, játékos formákat alkalmazva. Ők helyi és megyei versenyeken vesznek részt.

Több általános iskolával érdemes szoros munkakapcsolatot kialakítani az ott működő testnevelő tanárok bevonásával, hogy az iskola azon jó mozgáskészségű tanulóit - akik az őszi bemutatókon, a sportágválasztókon érdeklődtek a rádióamatőr sport iránt - segítsék a sportág mozgásanyagának elsajátításában és folyamatosan kísérjék figyelemmel a sportban elért eredményeiket. A sporteredményeket az iskolákban propagálják és érjék el, hogy a a rádióamatőr sportot az iskolai szakkörökkel egyenrangúan kezeljék. A gyerekek szüleivel vegyék fel és folyamatosan tartsák a kapcsolatot, ami nagyban könnyíti a munkánkat. A versenyeken, mindenki a saját iskolájának színeiben vesz részt, de még semmilyen eredményességi célt ne tűzzünk ki számukra.

 

A haladó csoportok:

Az eddigi jó módszereket alkalmazva, ebbe a csoportba azokat a gyerekeket kell bevonni akik már több éve versenyeznek, de még nincs komoly országos eredményük: N15; N17; N19 F15, F17 és F19 korosztályokban. 2 – 3 fős csoportokat kell országos versenyeken indítani.

Ki kell dolgozni egy programot május 30-ig melynek célja, hogy a csoportból külön lehessen foglalkozni azokkal a gyerekekkel, akik tehetségük és életkoruk alapján 2014-től folyamatosan bekerülhetnek az Ifjúsági Európa Bajnokságon (15 év alattiak) résztevő csapatba.

Számukra kiemelt versenyeket kell az éves felkészülési tervbe beépíteni.

A kezdő és a haladó csoport csoportos edzésterv alapján 3 - 3 éves felkészülési tervet hajt végre, amelyet az edzők és a vezetőedző közösen készít.

A kiemelt csoportok:

Ezekbe a csoportokba azokat az utánpótlás- és ifjúsági korú versenyzőket kell bevonni, akik országos versenyeken az első 6-ba tudnak kerülni, akik válogatott kerettagok, vagy azok lehetnek.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a felkészítésükre egyéni edzésterv alapján. Számukra a fő cél az Országos Bajnoki cím megnyerésén túl a Világbajnokságra, vagy az Ifjúsági Európa-bajnokságra való kijutás, és ott az első hatba kerülés az egyéni, vagy a csapatversenyeken.

Biztosítani kell a VB felkészülés érdekében részükre legalább egy, megfelelő színvonalú, lehetőleg nemzetközi versenyen a részvételt, amit be kell építeni az egyéni felkészülési tervükbe.

 

Ennek a csoportnak a létszáma 8 - 10 fő legyen. Ezen sportolók mindegyikének egyéni, napra lebontott edzés- és 3 – 5 éves felkészülési tervvel kell rendelkeznie.

Ezeket a terveket az edzők a vezető edzővel közösen készítsék el.

A haladó és a kiemelt csoportok versenyzőinek az éves edzésterveit az eddig is alkalmazott 4 hetes ciklusokba kell rendezni és minden mikrociklust előre betervezett fizikai és ha szükséges pszichikai felméréssel kell kezdeni. Ennek kiértékelése után készítsék el az edzők a ciklus napi edzéstervét.

Továbbra is fontos elv, hogy soha ne küldjünk el egyetlen egy gyereket sem alkalmatlanság, vagy más indok miatt!

A háziversenyeken minden korosztálynak és csoportnak biztosítani kell a megfelelő sikerélményt a fejlődésük érdekében.

A csoportok tagjainak, velük egyeztetve az edzők jelöljenek ki eredményességi célokat minden versenyre. Az edzők a versenyzők edzésnaplóiba az értékelés mellett ezeket az elvárásokat is pontosan jegyezzék be.

A csoportok tagjai félévenként vegyenek részt alapos sportorvosi vizsgálaton, első alkalommal a felkészülés megkezdése előtt. A vezető edző a sportorvossal pontosítsa a szükséges vizsgálatokat, az adható vitaminokat és ásványi sókat, illetve szerezze be azokat.

Az edzők fordítsanak külön figyelmet arra, hogy a fiatal, kezdő versenyzők beépüljenek a csapatba, erősödjön a klub (SE) iránti hűség, a becsületes, tiszta versenyben elért győzelem iránti igény. Állítsák eléjük példaképként a világklasszis versenyzőinket.

Az eddigi jól bevált gyakorlatnak megfelelően továbbra is ápolni kell, sőt napi gyakorlattá kell tenni a szülőkkel és az iskolával, az osztályfőnökkel és a testnevető tanárokkal a kapcsolattartást. Meg kell őket hívni a versenyekre.

Feltételek:

A kezdő csoport részére biztosítani kell a megfelelő számú új, vagy felújított, de jó minőségű adó- és vevőkészüléket, és egyéb felszerelést. Rendszeresen szervezzenek az edzők a kiemelt csoport élversenyzőivel és a felnőtt korosztályú versenyzőkkel közös technikai edzéseket, hogy eltanulhassák tőlük a versenyzés különböző fortélyait.

A haladó és a kiemelt csoport minden versenyzője részére biztosítani kell az önálló, csak általuk használt korszerű adó és vevőkészüléket, amelyekkel 3 – 4 évig versenyezhetnek. Biztosítani kell részükre a megfelelő kiegészítő technikai eszközöket az edző és a szöges terep-futócipőt, melegítőt bozót- és futóruhát, stb.

A tájékozódási futóknál a tájékozódási képesség javítása érdekben heti rendszerességgel „FOXORING” és gyorsasági edzéseket kell szervezni a nemzetközi versenyszabályzatnak megfelelő új eszközökkel.

A tavaszi iskolai szünetben és a tanévet követően minden csoportnak közös edzőtábort kell szervezni, ahol az idegen terepeken történő sorozatedzés, összeszoktatás mellett a tájékozódási képesség javítására kell nagy gondot fordítani hegyi körülmények között.

A táborokban az edzők fordítsanak külön figyelmet a versenyzők beilleszkedésére a meglévő csapatokba. Ismerjék meg a versenyzők fizikai, taktikai és technikai felkészültségének hiányosságait és a tábor adta lehetőségeket kihasználva tegyenek meg mindent azok kiküszöbölésére.

                                               A felkészülés időszak felosztása:

 

Az alapozó időszak: 2013. december 01-2014. március 31.

                                   Közös és egyéni futóedzések, tornatermi- és úszóedzések.

                                   Az időjárás függvényében vevős és terepedzések március elejétől.

                                   Edzőtábor március 23. - 29. között.

Vegyes felkészülési időszak: 2014. április 01. – május 24.

                                   Terepedzések, házi- városi- és megyei versenyek és tájfutó versenyek.

Versenyidőszak: 2014. május 25. – szeptember 30.

A versenynaptár szerinti versenyek, továbbá a haladó- és a kiemelt csoport
részére edzőtábor június 22. – 29.

Átmeneti Időszak: 2014. október 01. – november 30.

                                   A megszerzett fizikai és taktikai képességek és készségek átmentése

            a következő évadra, tájfutó versenyekkel.

  1. 1.Korosztályok:

Női 10 évtől 21 éves korig a Rádióforgalom, Gyorstávírász, Rádiós Tájékozódási Futás, Konstruktőri szakágakban a versenyszabályzatok szerint.


Férfi 10 évtől 21 éves korig a Rádióforgalom, Gyorstávírász, Rádiós Tájékozódási Futás, Konstruktőri szakágakban a versenyszabályzatok szerint.

  1. 2.Személyi kifizetést nem tervezünk.
  2. 3.Versenyeztetés támogatása június 30-ig:

Minden rádióforgalmi verseny kiírásába beépítésre kerül az ifjúsági korosztály.
A támogatott versenyek:

Rádióforgalom: RH: YL-OM, RH-OB
                                        URH: CQ-BP, URH-OB, HA-VHF, URH Magyar Kupa
Gyorstávírász:
.           Puskás Kupa
.           OB
.           Györök Imre Emlékverseny
Rádiós Tájékozódási Futás:
Minden, a versenynaptárban szereplő alábbi versenyen az IFI korú versenyzők versenyköltségeinek megtérítése:
.           Aranyhomok Kupa
.           Decebal Kupa Déva
.           Weisz János Emlékverseny
.           RTF Budapest Bajnokság
.           Puskás Kupa

  1. 4.Edzőtábor: 5 nap /június 23-29/ /20 fő /15 versenyző 5 oktató/ Csillebércen.
  2. 5.Rádióamatőr sportot bemutató, népszerűsítő, kiválasztási és felkészítési módszertani kiadványok készítése.
  3. 6.Eszközbeszerzés, költségvetés:

Versenyzők részvételi díjának térítésére: 195 000 Ft

Edzőtábor 20 fő/5nap: 510 000 Ft

Oklevél, érem beszerzés: 75 000 Ft

Készülékek RTF versenyzőknek: 590 000 Ft

Szerszámok, javító anyagok, kittek, elemek: 330 000 Ft

Rádió adó-vevők, billentyű, számítógép, antennák: 400 000 Ft

00