TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről: a Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14., adószám: 19010272-2-43, képviseli: Szabó Bence, főtitkár), a továbbiakban: Támogató, másrészről: a Magyar Rádióamatőr Szövetség (székhely: 1074 Budapest, Szövetség utca 9., nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma: Pk.61156/1989/1, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, adószám: 19023229-1-41, bankszámlaszám: 10200823- 22214586 K&H Bank; képviseli: Felber Gyula), a továbbiakban: Kedvezményezett,

(a továbbiakban együtt: Felek) kötöttek a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

A teljes szerződés letölthető innen:
pdf

00