HOGYAN INTÉZZÜK MRASZ TAGSÁGI VISZONYUNKAT, ILLETVE CSAK QSL IRODA HASZNÁLATUNKAT.

adatlapok letöltése
pdf   word icon

 SZ adatlap     T adatlap   QSL adatlap
pdf word icon      pdf word icon      pdf word icon

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségesnek látjuk az egységes értelmezését a tagsági viszonynak, a QSL irodahasználók, valamint a tagdíjfizetési rendnek.

 1. Rendes tag (sportolói jogviszony) esetén az egyesülete kitölti az „SZ” lapot valamint befizeti a tagdíjat a mindenkori tagdíjszabályzat szerint. Kiadásra csak akkor kerül, ha hibátlan a kérelem, és a tagdíj rendezve.
 2. Pártolói jogviszony nem kérelmezhető, mert ellentétes a sporttörvénnyel.
 3. Egyesület felvétele esetén a „T” lap beküldése illetve az érvényes bíróság által elfogadott alapszabályt, amely nem ellentétes a MRASZ alapszabályával illetve van tíz tagja, aki MRASZ tagja, illetve megfizették az egyesületi, valamint személyi tagdíjat.
 4. Ha csak QSL irodahasználók kívánunk lenni „QSL” irodahasználó igénylő lapot kell beküldeni és a hozzátartozó mindenkori személyi alapdíjat. Egyesület esetén az egyesületi díjat.
 5. Minden esetben, ha kedvezményt kíván valaki érvényesíteni a tagdíjfizetésében, azt igazolni kell a mindenkori tagdíjfizetési rendben előírtaknak megfelelően. 2008-tól negyedéves tagdíjfizetési rend lépett életbe. Ez azt jelenti, aki az adott negyedévben fizet tagdíjat csak a fent maradó negyedévekre eső díjat, kell megfizetnie és tagsága is csak a következő negyedévtől lesz érvényes. Kérelmeknek és a hozzátartozó befizetéseknek a negyedév utolsó hónapjának 20-dik napjáig kell megérkeznie, mert csak ekkor tudjuk feldolgozni. Az alapszabály előírja, hogy a tagegyesületeknek nyilatkozniuk kell minden év november 14-ig tagjaikról, akinek nem érvényesítik a határidőig tagsági viszonyukat, azok új belépőnek számítanak és mindenben az 1. bekezdésben leirt módon, kell eljárniuk.
 6. A kedvezmények a QSL irodahasználókra nem érvényesek.
 7. Minden kérelmet a szövetség címére küldjetek. A befizetéseket a MRASZ egyszámlájára.                                                                                                                                                                                              
 8. A következő évi tagdíjat és a QSL irodahasználati díjat, minden év november 1.-ig kell megfizetni.
 9. Egyesületi tag egyéni befizetését nem fogadjuk el a befizetett összeg a költségek levonása után, kerül visszaküldésre.

  Budapest 2018. október 10.

                                                                                        MRASZ elnöksége
00