A MRASZ Bírói Bizottság működése és feladatai.

Bírói szabályzat 2017. - Bírói szabályzat 2017. mellékletei - Bírói vizsga tematika.

A MAGYAR RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG MINŐSÍTETT VERSENYBÍRÓI
2017. évben lejáró minősítések

MRASZ Választási Szabályzat

MRASZ Számviteli politika

MRASZ Pénzkezelési Szabályzat

MRASZ Gazdálkodási Szabályzat

MRASZ Munkaügyi Szabályzat

MRASZ Munkaköri leírás

MRASZ Leltározási Szabályzat

MRASZ Eszközök és Források értékelési Szabályzata

MRASZ SPORTOLÓI NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATAÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MRASZ Sportfegyelmi, Fegyelmi és Etikai Szabályzata

Dopping szabályzat jóváhagyta a MRASZ Elnöksége 1/2006. (IV. 01.) számú határozatával.

 

 

MOB
A L A P S Z A B Á L Y A

 

1/2001. (II. 28.) ISM rendelet az ifjúsági és sportminiszter által adományozható kitüntetésekről és elismerő oklevélről

A 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

2011. évi CLXXII. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről

287/1997. (XII.29.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Adatszolgáltatás a sportinformációs rendszer részére
166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről

melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

00