Tisztelt Amatőrtárs!

 

Kérünk, hogy hívójeleidet a befizetési csekkre írjad rá, mert 2016. –től a QSL iroda csak ehhez tartozó lapokat kezeli.

 

2016. évben is várunk sorainkba.

                                                                                                                      

A 2016. évi tagdíjfizetés rendje és mértéke

  1. A tagdíj éves díj, melyet a tagegyesület, vagy a pártoló fizet meg az alábbiak szerint:
  1. Valamennyi tagdíj-kategóriát egységesen, a tárgyévet megelőző év november 1.-ig kell befizetni.A tagok és azok természetes személy tagjai névjegyzékét évente november 1- ig a tényleges helyzetnek megfelelően kell küldeni a szövetség nyilvántartása részére. Egész éves tagság csak november 1.-ig megfizetett tagdíj esetén válik érvényessé.
  1. A tagegyesület által fizetendő tagdíj két részből áll:
  1. )Egyesületi díj, mely évente 3 db, a tagegyesület (klub) által üzemeltetett, és részére szóló közösségi hívójel díjtalan regisztrációját is tartalmazza.
  2. )Személyi díj, melyet a tárgyévben minden egyes bejelentett tagegyesületi tagja után kell az egyesületnek megfizetnie. Ez a bejelentett személy 3 db saját hívójelének díjtalan regisztrációját is tartalmazza.
  1. 2016. évi tagdíj: - egyesületi díj:                                                                                12.000 forint.

     - személyi díj, pártolói hozzájárulás:                                                       12.200 forint.

     - hetven év alatti nyugdíjas:                                                                     9.150 forint

     - hetven év feletti nyugdíjas:                                                                     5.080 forint

     - nappali tagozatos diákoknak a személyi díj:                                           2.030 forint

    

-          Az egyesület tagja egyénileg nem fizetheti be a díjat.

-          A pártolók esetében minden egyes pártoló maga fizeti meg a hozzájárulást közvetlenül a titkárságnak.

-          Tagdíj és/vagy személyi díj, pártolói hozzájárulás fizetésének elmulasztása esetén az ASZ vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

-          Ha a tag ettől eltérő módon (pl. későbbi időpontban) rendezi tagdíját, vagy hozzájárulását, tagsági vagy pártolói viszonyának folyamatossága megszakad, és a következő negyedévtől számítottan válik ismételten érvényessé, ha a névsort és a hozzátartozó befizetést rendezte.

5. Ha az egyesület nem rendelkezik tíz   fő regisztrált taggal, úgy a hiányzó személyek után a teljes személyi díj összegét kell megfizetni.

6. Bíróságon bejegyzett ifjúsági rádióamatőr klub (tagegyesület) esetében a tagdíjat minimálisan egy fő felnőtt és kilenc fő tanuló után kell megfizetni, az egyesületi költségtérítési díj változatlanul hagyása mellett.

7. A tagegyesületnek a tagjai után a fentiek szerint megállapított tagdíjak összegét kell megfizetni. A kedvezményekre való
    jogosultságot (nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány, diákstátusz esetén diákigazolvány fénymásolata az 
    elfogadott
) az adott év november 1.-re vonatkoztatva mind a személyi díj és pártolói hozzájárulás esetében
    igazolni kell.

  1. Az év közben belépők, negyedéves bontású személyi díj megfizetése az elfogadott. Az a személy, aki az előző évben tag volt, de nem fizette be a tagdíját november 1.-ig az nem számít új belépőnek, és arra nem vonatkozik a negyedéves bontású személyi díjkedvezmény. A tagsági viszony változása esetén, ha az érintett személy után más tagegyesület a díjat már megfizette, újból fizetni nem kell.
  1. A pártolók hozzájárulásának a minimuma a 4. pontban meghatározott összegnek a reájuk vonatkozó része.
  1. Év közben csak az igazolási, és átigazolási szabályzat szerint lehet tagegyesületet váltani, illetve tagsági  

             viszonyt módosítani.      

       11. Minden évben az előző évi infláció mértékével emelkedik a tagdíj mértéke a MRASZ 2014. 03.22 - án         .

           megtartott közgyűlésének a K-9/2014. sz. határozata alapján lép hatályba

                                                                                                           A MRASZ Elnöksége

00