MRASZ Közgyűlés 2018.

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: MRASZ

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A MRASZ éves küldött-közgyűlésén

Helye: Budapest IX. Gyáli út 22.

Ideje: 2018. április 14.

Jelen vannak: - A mellékelt jelenléti ív szerint 28 szavazattal rendelkező tagszervezet képviselői

Dallos László, HA7PL köszönti a tisztújító közgyűlésen megjelent tagszervezeti küldötteket. Megnyitja a közgyűlést és jelzi, hogy arról hangfelvétel készül. Felkéri a Mandátumvizsgáló Bizottság vezetőjét, Venczel Miklóst, hogy jelentését tegye meg.

Venczel Miklós HA0LZ tájékoztatja a Közgyűlést, 28 tagegyesültei képviselő van jelen a 34-ből, amely így határozatképes.

1/2018. sz. közgyűlési határozat: a küldöttek 28 igen szavazattal elfogadják a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését.

Dallos László bejelenti, hogy a Mandátumszámláló Bizottság átalakul Szavazatszámláló Bizottsággá. Megkérdezi, hogy van-e javaslat a küldöttek közül levelező elnök személyére. Mivel nincs, javasolja Szécsi István, HA9PP amatőrtársat.

2/2018 sz. közgyűlési határozat: A küldöttek egyhangú szavazattal elfogadják Szécsi Istvánt, HA9PP-t levezető elnöknek.

Szécsi István, HA9PP átveszi a szót és javasolja Frőhlich Henriket és Holop Attilát jegyzőkönyv hitelesítőknek.

3/2018 sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés 28 igen szavazattal megválasztja Frőhlich Henriket és Holop Attilát jegyzőkőkönyv hitelesítőknek.

Szécsi István javasolja, hogy a megjelentek fogadják el, hogy a MRASZ székhelyén kívül kerüljön megtartásra a közgyűlés. Hozzászólás hiányában szavazásra teszi föl.

4/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 28 igen szavazattal elfogadja, hogy a Közgyűlés a MRASZ székhelyén kívül kerül megrendezésre.

Szécsi István elmondja, tekintettel arra, hogy a mandátuma az elnökségnek és a GPEB-nek március 26-án lejárt, az azóta eltelt időszakban a szövetség élete nem állt meg, törvényesen működött. Ezt meg kell erősítenie a közgyűlésnek, hogy ezt valóban a közgyűlés elfogadja, hogy addig nem történt semmilyen szabálytalanság és törvényesen működött a közgyűlés időpontjáig.

5/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés egy ellenszavazattal és 27 igen szavazattal elfogadta az Elnökségnek a Szövetség működtetése érdekében kifejtett tevékenységét 2018. március 26-tól 2018. április 14-ig.

Szécsi István javasolja, hogy a meghírdetett napirend 6. pontja legyen az 5. napirendi pont és 6. napirendi pontként a Közgyűlés fogadja el újra a TESZ-ek megszüntetésével kapcsolatos határozatot. Egyben javasolja, hogy a 7. pontban az ASZ-nek megfelelően a közgyűlés válassza meg a GPEB-t is valamint határozzon az ASZ szerint a tisztségviselők díjazásával kapcsolatban is. Egyben bejelenti, hogy 10.12-kor a Közgyűlés létszáma 29-főre nőtt. Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendet.

6/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 29 igen szavazattal elfogadja a napirendet.

1. napirendi pont. Szécsi István átadja a szót Felber Gyulának, aki megteszi szóbeli kiegészítését.

Felber Gyula köszönti a megjelenteket. Jelzi, hogy taglétszámunk megint csökkent valamennyivel. Ennek egyik oka, hogy néhány egyesület a visszavont szabályok miatt megszűnt. Kéri a levezető elnököt, hogy emlékezzenek meg az elhunytakról.

Az ingatlanhelyzetről elmondja, hogy sikerült a Nemzeti Vagyonkezelővel megegyezni, kifizettük a feléjük lévő tartozást. Az Anico Kft, a GPSCOM, a Navigátor, Koppány és László támogatta a szövetséget.

A GPEB jelentését ma kapták meg a küldöttek, mert Gardáné Rigó Mária évközben sajnos elhalálozott és később készült el a pénzügyi beszámoló. Tehát ez nem az elnökségnek a hibája. Nagyon fontos kiemelni, hogy tavaly megrendeztük a Gyorstávírász Világbajnokságot Esztergomban. Erre külön megbízást adott az elnökség a Salgótarjáni Városi Rádióklub részére. Kiváló volt, nagyon jól sikerült és alapjában véve a kapott támogatásokból sikerült fedezni a kiadásokat, így a szövetségnek egy fillérjébe nem került a VB. Állami támogatás és egyéb Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatása és még egyéb szponzorok támogatása alapján sikerült nullszaldósra hozni a rendezvényt. A nemzetközi visszhang nagyon jó volt. Csak köszönetet tudunk mondani a Salgótarjáni Városi Rádióklub szervezésében megtartott HST VB-nek. A Hajdú QTC-t, a Reményi Alapítványt is támogatta a Szövetség. Az átjátszókkal sok probléma volt, amelyet megoldott a Szövetség. Hegyi Lóránt pedig továbbra is kitartó a rádió készenléti szolgálat működtetésében. Ezt is csak megköszönni lehet. Javasolja, akinek hozzászólása, megjegyzése van, mondja el, megpróbál a kérdésekre válaszolni.

Hozzászólások:

Jászszentlászlói Sportegyesület, Provits Ferenc, HA8KW. A 2017. évi pénzügyi beszámolónak a tényadataihoz van hozzáfűzni valója.

Levelező elnök jelzi, hogy ez nem a mostani napirendi pontról szól, kéri, hogy majd akkor mondja el, ha ahhoz érkeznek.

HA5KHC- Puskás Tivadar Rádióklub vezetés munkájából rendívül szomorúan veszi észre, hogy az ifjúsági nevelés teljesen háttérbe szorul. A pénzügyi eredmények mutatják ezt. Sajnos a gyakorlat is azt mutatja, hogy egyre kevesebb a fiatal. Úgy gondolja, hogy ők már öregek és át kellene adni lassan a stafétát a fiataloknak. Ennek érdekében sokkal intenzívebb munkát javasolna a fiatalok részére és mindjárt az elnökségbe is kéne egy külön fiatalokkal foglalkozó elnökségi tagnak lenni, miután az elnökség eldönti a pénzügyi dolgokat, a fiatal utánpótlás szakosztályvezető csak abban a pici keretben tud nyújtózkodni. Ebben mindenképpen változás szükséges. Legalább az elnökségben legyen benn a fiatalok referense.

Levezető elnök megköszöni a hozzászólásokat és mivel több kérdés, hozzászólás nincs, lezárja a vitát.

7/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 28 igen és egy ellenszavazattal elfogadta a beszámolót.

Levezető elnök 1 perces néma felállással kéri, hogy a Közgyűlés emlékezzen meg az elhunytakról:

HAOIG          Maxim András
HA1DVI        Böbe András
HA1ZK          Zákányi Miklós
HA2RD          Koroknai András
HA2TXS        Kovács Mihály
HA3FT           Dobai József
HA3MY         Vajda István
HA3TK          Kovács József
HA5ABS        Kovács Gábor
HA5BBM       Kovács János
HA5EB          Berzsenyi Béla
HA5HN          Pávai Attila
HA5MY         Kincses Ferenc
HA5NF          Mihályi József
HG5RV          Tóth János
HA5TZA        Kővári István
HA6ZL           Svába János
HG7JW          Jámbor Antalné
HA8CV          dr. Győri Kiss Ferenc
HA8KQ          Kiss László
HG9MDS       Kozák Sándor
HG5OGM      Gardáné Rigó Mária

Emléküket örökké megőrizzük!

2. napirendi pont.

Levezető elnök vitára bocsátja a beszámolót.

Felbert Gyula a MRASZ elnöke elmondja, hogy a GPEB beszámoló egy része valós, egy része nem. A beszámolót nem tudták kiküldeni, mert nem volt korábban pénzügyi beszámoló, ami nem az elnökség hibája. Tegnap kapott egy levelet, amelyben az ügyvéd jelezte, hogy a bíróság nem fogadja el a TESZ-ek megszüntetésével kapcsolatos bejegyzést, mivel az 30 napnál régebbi volt. Ezért kell most egy újabb napirendi pontban megerősíteni azt a döntés. A TESZ-ek vagyoni helyzetével kapcsolatban csak a Budapest TESZ ingatlanjáról kell dönteni, ahol a Rádió Világ Kft. tartózkodik. Ez egy 240 m2-es osztatlan közös tulajdon. A TESZ megszüntetéséről szóló érvényes bírósági határozat birtokában tud a Szövetség lépni. Ekkor lehet elindítani a földhivatali bejegyzést. A TESZ-eknek az ASZ szerint (régi és új szerint is) nem lehet tulajdonuk. Elmondja, valóban nem voltak aláírva számla példányok, amelyeket azóta pótoltak. A jegyzőkönyv bizonyos megállapításaival egyet tud érteni, bizonyosakkal nem. Javasolja elfogadásra a beszámolót.

Koloh János, HA4FY elmondja, hogy annak, hogy az elnökség és a GPEB bizonyos dolgokban nem ért egyet, nem a Közgyűlésen kell kiderülnie. Nem kapták meg időben a GPEB beszámolót. Megítélése szerint a Szövetség vezető szervei nem veszik komolyan a Közgyűlést, mert nincs időben beszámoló, pénzügyi jelentés. Javasolja, hogy jól gondolják meg a küldöttek, miképpen szavaznak.

Szabó Tibor, GPEB tag: elmondja, hogy az elnökség pénzügyi beszámolója nem azonos a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolójával. A GPEB beszámolóját valóban 30 nappal a Közgyűlést megelőzően kell kiküldeni, de sajnos tavaly nem volt könyvelés. Áprilisig volt lekönyvelve minden, amíg Marika egészséges volt. 2017 a Szövetség életében jó anyagi helyzetet hozott, de ilyen rossz helyzetben a könyvelés még soha sem volt. Jó pénzügyi helyzet és szörnyű könyvviteli állapot. Totojázott az elnökség Marika halála után. Azonnal gondoskodni kellett volna a pótlásról, banki utalásokról, számlákhoz történő hozzáférésről és új felelőst kellett volna kijelölni. Néhány nap alatt kellett volna Marika halála után könnyvelőt keresni. 2017. március 31. után a pénztárat sem zárták le, nincs havi pénztárzárás. A feladat az – ott van leírva a beszámolóban –, hogy azonnali hatállyal keresni egy könyvelő irodát. 2-3 héten belül ennek meg kell történnie. Tisztújításnak, normális átadás-átvételnek kell történnie pénzügyi vonatkozásban is. A felelősség az elnökséget, a főtitkárt és az elnök vállát terheli. Tessék rendet tenni!

Váradi Péter, HA5OV a könyveléssel kapcsolatban kér szót.

Levezető elnök a Közgyűléstől kér felhatalmazást, hogy szót adjon Váradi Péternek. 29 igen szavazattal a Közgyűlés egyetért, hogy Váradi Péter felszólalhasson.

Váradi Péter, HA5OV: Áprilisig volt Marika ás áprilistól kezdve nem volt könyvelés. Utalások megtörténtek, számlák, járulékok kifizetésében nem volt elmaradás. 10-12 megkeresés alapján a könyvelést senki sem vállalta. A könyvelés megtörtént, az tény, hogy hiányosan. Januárban döntött úgy, hogy elvállalja a MRASZ könyvelését. Nem volt naprakész a könyvelése a Magyar Rádióamatőr Szövetségnek. Visszamenőleg kellett könyvelni és sok számla, pénztárbizonylat nem került vissza Marikától a titkárságra. Ezek nélkül nem lehetett a havi zárásokat megcsinálni. Jegyzőkönyvet kell felvenni arról, hogy milyen számlák tűntek el, rekonstruálni lehet, hogy miket fizetett ki a Szövetség a pénztárbizonylatokkal és a banki utalásokkal. A pótlások folyamatban vannak.

További hozzászólás hiányában a levelező elnök szavazásra teszi fel a GPEB beszámolóját.

8/2018 sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés 25 igen, és 4 tartózkodás mellett a GPEB beszámolóját elfogadta.

3. napirendi pont:

Provics Ferenc, HA8KW: A kiadások tényadata az összefoglalóban és a részletezésben nem egyezik. Az összefoglaló oldal 18.677.000,-Ft-ot, a részletezés pedig 20.457.759,-Ft-ot jelez. 6 milliós HST VB támogatás a részletes kimutatásban kiadási és bevételi oldalon is szerepel, ennek egyike sem szerepel viszont az összesítő táblázatban. Ha a részletes kiadásoknak a 6 millió forintját levesszük a 20 millióból és hozzáadjuk még a sport célú kiadásokat, akkor az csak 16.383.482,-Ft. Nem jön ki az összesített táblázatban a kiadások 18.677.000,-Ft-ja. E között a két összeg között 2.293.565.-Ft különbség van. Kéri ennek indoklását.

Fröhlich Henrik, HA5BF. Meglepte, hogy tavaly elérte a Szövetség a legjobb pénzügyi állapotot. Ennek ellenére hiányolja az ifjúság támogatását. Nem érti, hogy csak 10% a sportcélú támogatás és miért kell 80 %-ot rezsire költeni. Az ifjúságot előtérbe kell helyezni. Utánpótlás támogatására 550.000,-Ft-ot szavazott meg a Közgyűlés és ebből is csak 210.000,-Ft volt a tavalyi évben a felhasználás. Legalább a 2018-as évben figyeljünk oda a fiatalokra, mert el vannak nyomva a fiatalok.

Balogh Sándor: HA5BLK: Tudomása szerint tavaly volt a szövetségnek az első olyan éve, amikor ténylegesen pénzt tudott adni azoknak a tagszervezeteknek, akik gyerekekkel foglalkoztak, majdnem 500 ezer forintot. Ebből csak 220.000,-Ft-ot vettek igénybe. A nyári tábor emberi okok miatt elmaradt, az arra szánt pénzt és hozzátéve még 200 ezer forintot pályázaton megkaphatták a rádióklubok. A pályázatra talán 10 rádióklub jelentkezett és csak 3 rádióklub vette igénybe. Ez a 210.000,-220.000,-Ft szerepel a tavalyi költésben.

Provits Ferenc HA8KW: jelzi, hogy a 2.300.000,-Ft hiányzik a költségvetésben. Mondhatjuk, hogy a leköszönő elnökségnek nincs hozzá köze, de azt javasolja mindenkinek, hogy ne fogadják el ezt a beszámolót. Meg szeretné adni a lehetőséget az elnökségnek, hogy tisztázza ezt a félreértést, hiányosságot.

Váradi Péter: Látja a különbséget. Nem tudja, hogy ez Excel probléma vagy számszaki eltérés a költségvetésben. Maga a könyvelés biztosan jó, ott nem látszik ilyen probléma. Jövő hét folyamán megnézi a hiba okát és újra elküldi a titkárság a költségvetés teljesítését.

Levezető elnök: a Közgyűlésnek most kell határoznia arról, hogy elfogadja-e vagy sem. Ha nem fogadja el, új Közgyűlést kell tartani.

Szabó Tibor: Ügyrendi kérdésként mondja el, hogy a Közgyűlés előtt a könyvelőnek nem kell számot adnia a könyvelésről. Az elnökségnek kell a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetésről beszámolnia.

Levezető elnök: Miután az elnökség mandátuma lejárt, nem fog tudni válaszolni hivatalosan. Így nem is tud semmilyen választ adni. Az észrevételeket tudomásul lehet venni. Pontosítani lehet a jegyzőkönyvben, hogy a számok pontatlanul jelentek meg, de még sem hibás. Ettől még el lehet fogadni.

Huller Gyula: Szeretné tisztázni, hogy a közgyűlésen kinek van hozzászólási joga és kinek nincs.

Levezető elnök: A küldötteknek van hozzászólási joga, illetve a funkcióban lévő tisztségviselőknek.

Huller Gyula: Az új alapszabály nem szabályozza azt, hogy kinek adnak, vagy kinek nem adnak a közgyűlésen hozzászólási jogot. Az alapszabály értelmében egyértelműen a levezető elnöknek kell eldöntenie azt, hogy kinek ad és kinek nem ad szót. Azt, hogy ki szavazhat és ki nem az egyértelműen le van az alapszabályban írva, a többi része nincs. Véleménye szerint a lejárt mandátumú elnökségi tagok, illetve az elnök nyugodtan elmondhatja a véleményét és a Közgyűlésnek joga van ezt a véleményt meghallgatnia azzal kapcsolatban, ami itt akár a pénzügyi beszámolóval, akár más kérdésekkel kapcsolatban felvetődik.

Levezető elnök: Meglátása szerint, akinek nincs érvényes tisztsége, az nem szólalhat meg az elnökség nevében, ha lejárt a mandátuma.. Ha arra igény van, hogy a régi elnökség volt elnöke, tagjai válaszoljanak a közösség, közgyűlés kérésére, természetesen megadja a szót.

Muhari István: Az alapszabály szerint a közgyűlésen minden MRASZ tag részt vehet és hozzászólhat.

Levezető elnök: Nem. Nyilvános.

Muhari István: Az alapszabály szerint mindenki hozzászólhat.

Levezető elnök: Nem.

Muhari István folytatja: Szavazati joga annak van, aki küldött. Neki nincs szavazati joga, csak hozzászólási joga, mert MRASZ tag. Ebben téved a levezető elnök. Az elnökségnek lejárt a mandátuma, de a felelőssége nem. Tehát a múlt évi tevékenységéért a mandátumát vesztett elnökség továbbra is felel.

Levezető elnök: A közgyűlésen megfigyelő státuszban is vannak részt vevők. Szavazásra csak a küldöttek jogosultak. Hozzászólásban a megfigyelő státuszban lévők nem vehetnek részt.

Balogh Sándor: Az egyesületi tag képviseleti szavazattal bír, tanácskozási jog illeti meg az ASZ 11. § (8) bekezdésében felsorolt személyeket. Az egyesületi tag, a pártoló tag – ami egyébként megfigyelőként vesz részt – szavazni nem szavazhat, de elmondhatja a véleményét.

Levezető elnök: megkérdezi, melyik pontra hivatkozott a felszólaló. Elnézést kér a tévedésért. Korrigálja önmagát és felkéri azt, akinek még hozzászólása van, jelezze. Ez vonatkozik az elnökség mandátummal nem rendelkező tagjaira is.

Varga Gábor: Felkéri a levezető elnököt, hogy függessze fel a napirendi pont tárgyalását és térjen erre vissza a Közgyűlés az ülés végén.

Levezető elnök: Javasolja, szavazzon a Közgyűlés arról, hogy a költségvetési korrekciót még a mai napon megtehesse a könyveléssel megbízott személy.

HA0HW Szabó László: A közgyűlésen a leköszönő elnökségnek joga van jogi értelemben válaszolni, megmagyarázni, hogy mi, miért van úgy benne a jelentésben vagy elkészített értékelésben, amit a küldöttek elé tárt. Szólhat és köteles szólni, ha megkérdezzük, vagy úgy érzi, hogy valamivel ki kell egészíteni a beszámolót.

Levezető elnök: Ezért javasolta, hogy a Közgyűlés fogadja el a lejárt mandátumú elnökség tevékenységét a közbenső időszakra. 12 perc szünetet rendel el.

Levezető elnök: A szünet után folytatják a közgyűlést. Mindig a 3. napirendi pontnál tartva. Van-e valakinek még hozzászólni valója?

HA2VR Huller Gyula: Javasolja, hogy mivel a GPEB az ellenőrzései során a pénzügyi részt teljes mértékben elfogadta és semmilyen hiányosságot nem talált, fogadják el a beszámolót, nem javasolja, hogy felfüggesszék a Közgyűlést. A számszaki hibát a következő megválasztandó elnökség javíttassa ki.

Levezető elnök: Volt más javaslat is.

Görgei György GPEB elnöke: Váradi Péter hazament és egy teljesen friss, pontos számadattal ellátott tervezetet fog behozni. A GPEB másik számszaki anyagból dolgozott, amely rendben volt. Valószínű, a kiküldésnél volt hiba. Fél óra múlva a Közgyűlés rendelkezésére áll az eredeti anyag.

HA5EA Berzsenyi László: Jogi aggálya van azzal kapcsolatban, hogy egy pénzügyi beszámolót elfogad a Közgyűlés és azt utólag kell módosítani. Görgei György javaslatát támogatja.

HA8KW Provits Ferenc: Szerintem tisztázni kellene, hogy mit fogadott el a Közgyűlés. Nem a pénzügyi beszámolót, hanem a GPEB jelentését. Itt a 3. napirendi pontál tartunk.

Levezető elnök: Ha az elnökség beszámolóját most a közgyűlés elfogadná, akkor azt már egy új elnökség nem tudja megváltoztatni, kijavítani. A GPEB jelentését már elfogadta a Közgyűlés, amiben korrekt adatok szerepeltek. Az általuk készített kimutatás azon a kimutatáson alapul, amit 5OV meg fog hozni és majd abból egy példányt át tudnak adni mindenkinek, mert azzal egyezik. Sajnálatos módon a kiküldött anyagban rossz, hibás adatok voltak. Javasolja, hogy a 6. számú napirendi pontot vegye előre a Közgyűlés és azt követően folytassa a 3. napirendi pont tárgyalásának befejezésével.

9/2018 sz. közgyűlési határozat: 28 igen, l ellenszavazattal a Közgyűlés elfogadta, hogy a napirendi pont tárgyalásának folytatását a 7. napirendi pont utánra halasztja.

6. számú napirendi pont, a TESZ-ek megszüntetése.

Felber Gyula: A múlt éves közgyűlésnek volt egy határozata, amely a 12/2017-es határozat volt az úgy szólt, hogy a közgyűlés az összes TESZ-t megszünteti. Felsorolja csak a jegyzőkönyv hitelessége végett, hogy kikről van szó:

Bács-Kiskun Megyei Területi Szövetség, MRASZ Békés Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ BAZ Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Budapesti Szövetsége, a MRASZ Csongrád Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Győr-Sopron Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Heves Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Komárom-Esztergom Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Nógrád Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Pest Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Siófok Területi Szövetsége, a MRASZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Tolna Megyei Területi Szövetsége, a MRASZ Veszprém Megyei Területi Szövetsége és a MRASZ Zala Megyei Területi Szövetsége. Ezek vannak jelen pillanatban a nyilvántartásban. Azt kéri, hogy ezek megszüntetését erősítse meg a Közgyűlés.

Frőhlich Henrik HA5BF: A korábbi határozat a nem működő TESZ-ek megszüntetéséről szólt. Amelyik jól működött, azt ne szüntessék meg! A 12/2017-es határozatot pontosan meg kell nézni.

Levezető elnök: A korábbi megerősítéséről van szó!

Frőhlich Henrik folytatja: Ugyanarról a témáról szavazunk most.

Levezető elnök: A határidőből történő kicsúszás miatt a bíróság visszautasította. Most meg kell erősíteni azt a határozatot, amelyet akkor hozott a Közgyűlés. Most tehát arról kell szavazni, hogy a Közgyűlés megerősíti a 12/2017-es közgyűlési határozatot.

Frőhlich Henrik: Véleménye szerint újra kellene tárgyalni..

Levezető elnök: Kérem a küldötteket, hogy szavazzanak arról, hogy megerősítik-e a 12/2017-es határozatot arról, hogy a felsorolt TESZ-eket a MRASZ megszüntesse és ezzel megerősíti a 12/2017-es határozatát!

10/2018-as közgyűlési határozat: 27 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal. a Közgyűlés elfogadta, hogy a MRASZ megszünteti az összes (felsorolt) TESZ szervezetét és ezzel megerősíti a 12/2017-es határozatát.

5. számú napirendi pont: jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása.

Levelező elnök. nem érkezett be jogszerű javaslat.

7. számú napirendi pontra az új elnökség és a GPEB 4 évre történő megválasztása, illetve a mellette lévő kiegészítés, hogy az érvényes alapszabály szerinti tisztségviselők díjazásának meghatározására.

Levezető elnök felkéri a jelölő bizottság elnökét a jelölések ismertetésére.

Jelölő bizottság elnöke: tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy 2018. március 24-én a MRASZ Elnökségének és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának a mandátuma lejárt. A szövetség vezetése 2017. október 30-án megválasztotta a három tagú jelölőbizottságot, amely a választási szabályzat és alapszabály szerint megkezdte a működését. A választási bizottság tagjai: Balogh Sándor HA5BLK, Holop Attila HA2NA és Molnár Csaba HA6PX. A bizottság megválasztotta első ülésén Molnár Csabát a bizottság elnökének. Nagyon sok javaslatot kaptak, sokan nagyon komolyan foglalkoztak a jelöléssel, de az aktivitás elmaradt a várakozásoktól. Sok olyan javaslatot kaptak, amely a következő elnökség munkájában jó kiinduló pont lehet. A jelöltek kis száma miatt a jelölőbizottság nem szűrte a jelölteket. Minden érvényes jelöléssel rendelkező személy felkerült a jelölőlapokra. A jelölőbizottság által felterjesztett jelöltek a következők: elnök Dallos László, alelnök Dudás Levente, Huller Gyula, Joubert Attila, Molnár Csaba. Elnökségi tagra a következő érvényes jelölések érkeztek: Dudás Levente, Hegedűs Norbert, Holop Attila, Joubert Attila, Krajczár Lajos, Muhari István és Papp László. A GPEB elnöki tisztségére is csak egy jelölés érkezett: Görgei György HA5BGG. A tagok az előzőeknek megfelelően: Szabó Tibor és Vranyó Imre. Ebben a napirendi pontban a jelölteknek lehetőségük van a felsorolt sorrendben rövid bemutatkozásra, vagy akár programbeszédet tartani.

Dallos Úrnak nincs hozzáfűzni valója az írásban előadottakhoz.

Dudás Levente: Köszöni a szót. HA7WEN hívójel szerint jelenleg a Műegyetemi Rádióklubnak az elnöke, illetve rendes tagja a HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklubnak. A Műegyetemen dolgozik. Benne volt a MASZAT l programban. 2007 óta gyakorlatilag a műegyetemen egy radarkutató csoportnak a laboratóriumában dolgozik és aktívan rádióamatőrködik, beleértve a rádió tájfutást, a rádió iránymérést, a gyorstávírászatot, illetve amatőr forgalmi versenyeken való részvételt. Az oktatási vonalat szeretné a MRASZ keretein belül is tovább vinni, akár középiskolásokkal kapcsolatosan, akár pedig egyetemi hallgatókkal kapcsolatosan, hiszen az elmúlt időszakban a műegyetemi rádióklubról, akár a MASZAT l, akár a Smog l fejlesztői csapat tekintetében szános rádióamatőr került a rádióamatőr közösségükbe. Olyan elnökséget, tagságot, azaz MRASZ-t szeretne, amelyben egyértelműen és átláthatóan mindenkinek, akár az elnökségnek, akár az egyes részeknek a felkért képviselőjének meg van a hatásköre, meg van a jogköre, megvannak azok a lehetőségei, amivel ő ténylegesen szeretne élni és mindenki számon kérhető. Utóbbit kihangsúlyozta.

Muhari István HA5CH: a HA5KHC-Puskás Rádióklubnak a tagja, konstruktőri tevékenységgel és a fiatalok képzésével foglalkozik. Ezen tapasztalatok alapján az ifjúság nevelésével, illetve az elnökségbe az utánpótlás neveléssel szeretne foglalkozni. HA5BLK Sanyi az utóbbi években nagyon aktívan foglalkozott ezzel, amely jó kezdet. Véleménye szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy más utat kellene választani. Morzeoktatás, nagy sportágválasztó teljesen hatástalan az ifjúság számára. A morzeoktatás nem hozott olyan eredményt, hogy aktív amatőr vált volna belőlük annak ellenére, hogy óriási munkát fektetnek bele, akik ezzel foglalkoznak. Az iskolai szakkörök viszonylag jól működnek, de teljesen irányítás nélkül, illetve valamilyen javaslatok alapján. A klubokban nagyon kevés az ifjúsággal való foglalkozás. A leghatékonyabbnak az tűnik, hogy a családi hagyományok alapján jönnek a fiatalok. Forgalmi tevékenység tekintetében jó lehetőséget ad az új jogi háttér, hogy a fiataloknak nem kell technikai vizsgát tenni. Az szinte esélytelen, hogy egy 14 éves gyerek rádióamatőr vizsgát tegyen. Esélytelen, amikor 15 éves korában találkozik először a szögfüggvényekkel. A konstruktőri tevékenységet szeretné kihangsúlyozni, azok a srácok, akik a zsebükben hordják a mobiltelefont könnybe lábadt szemmel nézik a detektoros rádió működését. Fontos lenne, hogy ezek a tevékenységek rendszeres foglalkozást jelentsenek. Az, hogy egy évben rendezünk tábort, ahol egy évben egyszer összeforrasztanak pár áramkört, az nem hoz tartós eredményt. Náluk öt éven keresztül megy ez a képzés és úgy tűnik, hogy a 4., 5. év után hozza az eredményt ugyan annál a tagnál. Szükség lenne egy egységes oktatási segédlet ezeknek a fiataloknak, központi támogatás egységes mondjuk KIT-ek vásárlása tekintetében. A kínaiaktól fillérekért lehet beszerezni KIT-eket és fizető táborozás helyett javasolná azt, hogy azokat a szakköröket, azokat a köröket, akik léteznek, azokat lássák el ezekkel a KIT-ekkel. Szervezni kellene konstruktőr versenyeket, illetve konstruktőr kiállításokat. Másik lehetőség a rádió tájfutás. Ebben az a nagy lehetőség, hogy fiataljaink futni tudnak, nem kell hozzá nagy műszaki képzettség, edzési lehetőséget kell nekik teremteni. Nagyon jó példa rá a kifejlesztett rókavevő. Karcvezéreltek, tehát nem tudják elhangolni és ugyanígy az adók is kvarcvezéreltek. A szövetségnek kellene koordinálni, hogy ezeket a frekvenciákat mindenki egyformán használja és ezeket a rádiókat használják a képzésre.

Levezető elnök: megkérdezi, hogy van-e kérdés a jelöltekhez. Miután nincs, megkérdezi, hogy van-e javaslat más jelölt állítására? Javaslat nincs, így a jelölést lezárja.

Levezető elnök: tájékoztatja a küldötteket, hogy az Alapszabály 11. § 10. pontja alapján bárki kezdeményezheti a titkos szavazást. Megkérdezi, hogy van-e erre irányuló kezdeményezés? Mivel nincs, megkéri a küldötteket, szavazzanak a nyílt szavazás elrendeléséről.

11/2018 sz. közgyűlési határozat: 28 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal a Közgyűlés a nyílt szavazás mellett dönt.

Jelölő bizottság elnöke: Az alapszabály szerint háromtagú szavazatszámláló bizottságot kell választani. Javasolja Pánczél Lajost és Szabó Lászlót a szavazatszámláló bizottságba. A két jelölt elfogadja a jelölést.

12/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 29 igen szavazattal megválasztja a szavazatszámláló bizottságot.

A jelölő bizottság elnöke lebonyolítja a szavazást.

13/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 1 tartózkodás mellett, 28 igen szavazattal Dallos Lászlót megválasztotta a MRASZ elnökének.

Dallos László megválasztott elnök: javaslatot tesz az ASZ értelmében arra, hogy kikkel szeretne együtt dolgozni az új elnökségben. Huller Gyula, HA2VR és Molnár Csaba, HA6PX alelnökök megválasztását támogatja.

Jelölő bizottság elnöke: Egyenként lebonyolítja a szavazást.

Dudás Levente 5 igen szavazat.

Huller Gyula 22 igen szavazat

Joubert Attila l igen szavazat

Molnár Csaba 26 igen szavazat

14/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 22 igen szavazattal Huller Gyulát és 26 igen szavazattal Molnár Csabát a MRASZ alelnökeivé választja.

Jelölő bizottság elnöke lebonyolítja az elnökségi tagokkal kapcsolatos szavazást.

Balogh Sándor 11 igen szavazat

Dudás Levente 21 igen szavazat

Hegedűs Norbert 16 igen szavazat

Holop Attila 24 igen szavazat

Joubert Attila 4 igen szavazat

Krajczár Lajos 21 igen szavazat

Muhari István 1 igen szavazat.

Papp László 5 igen szavazat

15/2018. sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés Holop Attilát, Hegedűs Norbertet, Krajczár Lajost, Dudás Leventét az új elnökség tagjainak megválasztotta.

A jelölő bizottság elnöke lebonyolítja a GPEB elnökére és tagjaira irányuló szavazást.

Görgei Györgyöt a Közgyűlés 28 igen szavazattal a GPEB elnökének választotta.

16/2018 sz. közgyűlési határozat: Szabó Tibort 28 igen szavazattal, Vanyó Imrét 29 igen szavazattal a Közgyűlés a GPEB tagjának választotta.

Levezető elnök: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazatszedő bizottság a szavazás lefolyásáról jegyzőkönyvet kell, hogy majd készítsen, amely mellékletként szerepel a közgyűlés jegyzőkönyvéhez. 15 perc szünetet rendel el.

Szünet után levezető elnök: a Közgyűlés folytatja a 3. napirendi pont tárgyalását. A mandátummal rendelkezőknek átad egy példányt a frissen készített 2017-es pénzügyi beszámolóból.

Hozzászólás hiányában lezárja a vitát a 3. napirendi ponttal kapcsolatban.

17/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 29 igen szavazattal elfogadja a 2017. évi költségvetési beszámolót.

4. napirendi pont a 2018. évi költségvetési tervjavaslat megvitatása, elfogadása.

Puskás Rádióklub Frőhlich Henrik HA5BF: Továbbra is az utánpótlás nevelésére kíván több pénzt áldozni. Szerinte a költségvetés nagyon jó teret biztosít ehhez, lehet növelni más tétel csökkentése nélkül. 1,5 millió forintra tesz javaslatot.

Németh Gábor HA3FMR: Az URH átjátszókra nagyobb összeget kellene tervezni. Pl. az FMV Rádióklub is üzemeltet egy átjátszót Dobogókőn. Csak az áramköltsége az átjátszónak 70.000,-Ft évente.

Váradi Péter: Konkrétumokat javasol az emelési tervek mellé tenni.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a javaslatokat.

18/2018 sz. közgyűlési határozat: 14 igen, 12 ellene szavazattal 3 tartózkodással a Közgyűlés elvetette a 600 000 Ft felemelését 1,5 millió forintra az utánpótlás nevelésére előirányzott összegben.

A MRASZ átjátszók karbantartására vonatkozóan konkrét javaslat nem érkezett így erről nem tud szavazni a Közgyűlés. Egyben szót ad Dallos László elnök úrnak:

Dallos László: a MRASZ átjátszók karbantartására tervezték a 400.000,-Ft-ot. Nem átjátszókra, hanem a MRASZ átjátszókra, ami 4 db összesen. Tehát az egyéb átjátszókat nem tudja a MRASZ támogatni. Nincs több pénz rá.

Levelező elnök: a hozzászólásokat és a vitát lezárja.

19/2018 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 27 igen és 2 nem szavazat mellett elfogadta a 2018. évre szóló költségvetést.

7. napirendi pont: az érvényes alapszabály szerinti tisztségviselők díjazásának meghatározása.

Levelező elnök: Az Alapszabály 11. § 4.h. pontja alapján a Közgyűlés megállapíthat tiszteletdíjat a vezető tisztségviselőknek és a GPEB tagjainak.

Az elnök részére 170.000,-Ft bruttó összegre tesz javaslatot.

Hozzászólás Koloh János HA4FY: Rossz üzenete van annak, hogy a tisztségviselők tiszteletdíjat kapna és a tagszervezetek forráshiányosak, ahogy az az elnöki beszámolóban elhangzott. Laci eddig főállású alkalmazottként a főtitkári teendőket látta el. Nem lesz most főtitkár és azt a feladatot is elnök út látja el? Ebben az esetben támogatom. De ha még emellett lesz egy külön főtitkár, bármiféle főállású adminisztratív akkor ezt meg kell gondolni. Erre az egyre szeretne választ kapni.

Szabó Tibor: Fel kell hívnom a tisztelt mandátummal rendelkezők figyelmét, a levezető elnökét is, figyelni kell az összeférhetőség-összeférhetetlenség szabályainak a betartására. Biztosan kell valaki, aki megbízási szerződéssel vagy valahogyan a MRASZ könyvvitelében, pénztárkezelésében, pénzkezelésében részt vesz a Lacin kívül. Ugyanis utalványozó és pénztáros, valamint banki kiutaló nem lehet azonos személy. Nem beszélve a pénztárellenőrről egyik sem lehet a kettő közül, viszont kell. Nem olyan, hogy ha akarom, akkor van. Nem, kell pénztárellenőr. Kell pénztáros és utalványozó. Ez három külön személy lehet csak és kizárólag. A GPEB nem utalványozhat, nem ellenőrizhet pénztárt, nem lehet pénztárellenőr. A belső ellenőr, mint aki kívülről jön és ellenőriz. A GPEB nem belső ellenőr. A harmadik személy viszi a könyvvitelt. Három külön személy. Nem jelenti azt, hogy mind a háromnak alkalmazottnak kell lenni. Ezt szem előtt kell tartani, tehát biztosan kell az elnök mellé egy olyan személy, aki az adminisztrációban segít vagy pénztárt kezel, a munkamegosztást eldöntik. Nem lehet azonos.

Jelölőbizottság elnöke: Úgy gondolja, hogy ez nem közgyűlési súlyú kérdés. Ezt az elnökség oldja meg.

Levezető elnök: A tiszteletdíjról a közgyűlés dönt.

Jelölőbizottság elnöke: Most az a kérdés, hogy ki legyen a pénztárellenőr, ki legyen az utalványozó meg egyebek.

Levezető elnök: Az valóban már az elnökség feladatinak körébe tartozik és a munkamegosztás, pl. utalhatja az alelnöknek.

Felber Gyula: Az alapszabály kimondja, hogy főtitkárt kell alkalmazni. Ha nincs főtitkár, akkor valamelyik alelnököt kell megbízni a testületi ülésen. Tehát annak kell végeznie a főtitkári feladatokat. Mivel a kiadások között főtitkári bért lehet csak elszámolni. Az elnöki bért sehol nem lehet elszámolni. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen ezzel. A költségvetésben nem véletlenül van 6 millió Ft beállítva. Van egyszer a gazdaságisnak egy pénze, van az elnöknek a pénze és lesz egy főtitkári pénz is ha sikerül egy olyan embert találni, aki elvállalja ezt ugyanúgy, mint ahogy a Laci elvállalta. A megszavazott 6 millió forint durván Laci, a főttikár és a gazdaságis bérére elegendő. Laci nem végezhet főtitkári feladatokat. Azt, hogy mit vállal el és miben segít a főtitkárnak név szerint meg kell nevezni, mert mindenhol fogják kérdezni, hogy ki a főtitkár. Ő csak elnök lehet, a munkamegosztás már más kérdés. Nem látja a költségvetésben az ingatlan működtetésével kapcsolatos gondokot.

Levezető elnök: Felhívja a figyelmet az alapszabály 13. § 6. pontjára, amiben az van, hogy az elnökség maga állapítja meg a munkarendjét és ügyrendjét.

Molnár Csaba Salgótarján Rádióklub: Nem légből kapott a költségvetés, amelyben a számok jól mutatják a jövőbeni szándékokat. Dallos László főtitkárból elnök lett. Ez az ő mindennapi munkáját, munka beosztását rövidtávon nem fogja befolyásolni. Tiszteletdíja szempontjából az 1/3 idő már eltelt. Nyilvánvaló, hogy az új elnökség szeretne főtitkárt találni. Itt nagyon sok feladat lesz és emiatt úgy látja, hogy Dallos úrnak rövidtávon mindenféleképpen, de középtávon is az a fajta munkája, amit eddig végzett elengedhetetlen lesz. Ez egy hosszú átállási feladat.

Levezető elnök: Ezt lezárhatjuk tekintettel arra, hogy határozat született a költségvetésben arra vonatkozóan, hogy a tiszteletdíj 170.000,-Ft bruttó összegben kerül megállapításra.

Megköszöni a korábbi elnökség munkáját.

Felber Gyula: Megköszöni a 16 éves együttműködést, amit 2002-től 2006-ig alelnökként és 2006-tól idáig elnökként végzett. Jó szívvel válik meg a szövetségtől, illetve nem válik meg, mert az Alapszabály előírja, hogy minden elnökségi ülésre meg kell, hogy hívják és elmondhatja a véleményemet. Szavazati joga nincs. Kívánja, hogy mindenki segítse az új elnökséget, amelyre nagyon sok feladat vár. Bízik abban, hogy mindenki segít Lacinak is és a szövetségnek, a jövő évi közgyűlésen már egy nagyon jó elnökség fog beszámolni a munkáról. Még egyszer köszöni, hogy itt lehetett.

Levezető elnök: megköszöni a felszólalást.

Balogh Sándor: Ő is megköszöni az elmúlt éveket. Örül, ha az ifjúság, az utánpótlás útján el tudta indítani a szövetséget és bízik benne, hogy az új elnökség ezt tovább tudja vinni és nagyobb sikereket tud majd elérni.

Szabó Tibor: Tisztelettel megkéri a mandátummal rendelkezőket, az új elnökséget, alelnököket, elnök urat, hogy íziben gondolkodjanak, mert alapszabályt kell módosítani záros határidőn belül. Ezalatt a következő közgyűlést érti, mert két éve a szövetség mulasztásos törvénysértést hajtott végre azáltal, hogy a civil törvényben megfogalmazottak ellenére nincsen felügyelő bizottsága, hanem még a régi metódus szerint, régi terminológiával és tartalommal rendelkező GPEB-je van, amelynek már át kellett volna alakulni felügyelő bizottsággá. Ez tartalmi átalakulást jelent egyébként, mert a felügyelőbizottságok nemcsak a gazdálkodást és a pénzügyet, hanem a teljes irányítási struktúrát és minden tevékenységet kell, hogy felügyeljenek. Arról kell, hogy számot adjanak a közgyűlésnek évente. Segítséget kér az elnökség részére abban, hogy az elkövetkezendő egy évben olyan alapszabályt módosító javaslatok jöjjenek, amelyek értelmesek és előre viszik a munkát, megfelelnek a civil törvénynek, elfogadja a bíróság.

Balogh Sándor: Felhívja a személyes adatok kezelésévre vonatkozó EU-s irányelvre a figyelmet, amelyből fakadóan a Szövetségnek is lesznek feladatai.

Levezető elnök: Az új elnökségnek sok dolga lesz. Mind ezek ellenére gratulál az új elnökségnek, tagjainak, valamint a GPEB bizottságnak, amely feltehetően rövid időn belül felügyelőbizottsággá fog átalakulni. Más észrevétel, hozzászólás, kritika nincs és bezárja a Közgyűlést. Megköszöni a delegáltak részvételét és 14.30-kor bezárta a Közgyűlést.

   ………………………………                                     …….………………………….

         Frőhlich Henrik                                                                        Holop Attila

     jegyzőkönyv hitelesítő                                                                 jegyzőkönyv hitelesítő

Különleges hívójelek kérelmezése.

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: MRASZ

Különleges hívójelek kérelmezése.

Érvényes 2017. január 1.-től kezdődően.

Különleges hívójelek kérelmezése előtt ajánlott tanulmányozni a 15/2013 (IX.25.) számú NMHH rendelet vonatkozó előírásait.

A 15/2013 (IX.25.) számú NMHH rendelet a különleges hívójel kérelmek kapcsán kötelezően tartalmazza a nemzeti érdekvédelmi és érdek-képviseleti szerv véleményezését:

„7. Az amatőr engedély iránti kérelem

9. §

(1) Az amatőr engedély kiadására irányuló eljárást a hatóság kérelemre folytatja le.

(2) A kérelmet a 7. melléklet szerinti kitöltött űrlap alkalmazásával lehet benyújtani. Különleges amatőr engedély iránti kérelem esetén a természetes személy vagy a rádióamatőr közösség amatőr engedély iránti kérelem űrlapját, továbbá a különleges amatőrállomás adatlapját kell kitölteni.

(3) A kérelemhez csatolni kell:
cb) a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezetének a hívójelre, adásjellemzőkre, más elektronikus hírközlő hálózathoz való kapcsolódás módjára és érvényességi időre vonatkozó véleményét, a rádiós tájfutó versenyen elhelyezett amatőrállomás esetének kivételével.”

A MRASZ véleményezése nélkül beadott kérelmek nem kerülnek elbírálásra!

A véleményezés nem örök érvényű, csak az adott engedély lejártáig érvényes!

A különleges engedélyek megújítása során ismételten meg kell kérni azt és csatolni kell a kérelemhez. Ide tartoznak a versenyhívójel kérelmek is. A megújítás feltételeként a MRASZ felé meg kell adni, hogy az előző időszakban milyen versenyeken vett részt a hívójellel.

A rendelet a 12.§ 5. pontjában 4 karakteres versenyhívójelet határoz meg. Egy természetes személy részére csak egy darab 4 karakteres versenyhívójel kérelmet támogat a MRASZ. Jogi személy közösség versenyállomásnak megjelölt, egymástól eltérő telepítési helyenként egy darab 4 karakteres hívójel kérelmet támogat.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi az érvényességi időre vonatkozó MRASZ ajánlást, valamint arról, hogy a versenyhívójel megszerzését követően részt vesz a szövetség nemzeti és nemzetközi rádióforgalmi versenyein!

RH-n: HA-OB, YL-OM, HA DX, vagy URH-n: HG-OB, Magyar Kupa, HA VHF-UHF-SHF versenyeken.

MRASZ Közgyűlés 2016.

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: MRASZ

MRASZ Közgyűlés 2016.
pdf download

Felvéve: a Magyar Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: MRASZ) éves közgyűlésén.

Helye: Budapest IX. Gyáli u. 22.a

Ideje: 2016. március 12.

10 óra 15 perckorDévényi József úr, HA0LC a MRASZ alelnöke  köszönti a közgyűlésen megjelent amatőrtársakat. Felkéri a mandátumvizsgáló bizottság vezetőjét, tegye meg a jelentését!

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Lendvai Klára, HA5BA.

A Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője bejelenti, hogy 38 tagegyesületből 26 tagegyesület képviselője regisztrált a mai közgyűlésre. A Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. (jelenléti ív: 1 sz. melléklet)

Dévényi József, HA0LC: Az érdemi munka megkezdése előtt kéri, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg az előző közgyűlés óta elhunyt amatőrtársainkról, hívójelük szerint:

HA0BU, HA2RG, HA3IU, HA4YG, HA5AK, HA5AFB, HA5ASY, HA5EBP, HA5FA, HA7PS, HA9OM, HA9SN, HG8WJ, HG8ZV.

Dévényi József, HA0LC: Az ASZ értelmében a közgyűlés nyilvános, korlátozására nem érkezett javaslat.

Felber Gyula elnök, HA1TJ köszönti a részvevőket, megnyitja a közgyűlést.

A lebonyolításhoz tisztségviselőket kell választani! Levezető elnökre javaslat: Dévényi József, HA0LC legyen.

Szavazás: jelen 26 fő, mellette 26 fő, ellene 0, tartózkodott 0 fő.

1/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 26 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Dévényi József, HA0LC-t levezető elnöknek.

A Szavazatszámláló Bizottság vezetőjére és tagjaira is kell szavazni. Vezetője Venczel Miklós HA0LZ, tagjai Gosztolai Sándor, HA1ZE és Szabó László, HA0HW.

2/2016. sz. közgyűlési határozat:  A közgyűlés 26 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Venczel Miklós, HA0LZ-t a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének, tagjainak pedig Gosztolai Sándor, HA1ZE-t-et és Szabó László, HA0HW-t.

Javaslat jegyzőkönyvvezetőre: Dallos László, HA7PL, hitelesítőire Frőhlich Henrik, HA5BF; Füredi Péter, HA5LC és Lendvai Klára, HA5BA.

3/2016. sz. közgyűlési határozat:  A küldöttek 26 igen szavazattal, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadták Dallos László, HA7PL-t a jkv. vezetőjének, Lendvai Klára, HA5BA-t, Füredi Péter, HA5LC-t  és Frőhlich Henrik, HA5BF-et a hitelesítőinek.

Levezető elnök: kéri a közgyűlést fogadja el, hogy a jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készülhessen.

4/2016. sz. közgyűlési határozat:  A közgyűlés 26 igennel, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadta, hogy a csak lényeges dolgokat tartalmazó jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készüljön. Elkészítésének határideje 2015. március 26.

Levezető elnök: A közgyűlés napirendjét az elnökség határozza meg. Kérdezi a főtitkárt, érkezett-e a törvényes határidőn belül javaslat egyéb napirendi pontokra?

Nem érkezett!

Napirendi pontok:

 1. A 2015. évi elnökségi beszámoló, megvitatása, elfogadása.
 2. A 2015. évi költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.
 3. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: GPEB) beszámolójának megvitatása, elfogadása.
 4. A 2016. évi költségvetési tervjavaslat megvitatása, elfogadása.
 5. A módosított Alapszabály ismertetése, elfogadása.
 6. A jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása.

Levezető elnök: Kérdezi a jelenlévőket, hogy rendkívüli, azonnali előterjesztést kíván-e tenni valaki?

Nem kíván senki sem tenni!

5/2016. sz. közgyűlési határozat: A küldöttek 26 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadták a napirendet.

Levezető elnök: Megállapítást nyert, hogy a közgyűlés napirendje elfogadásra került.

Az 1. napirendi pont - az elnökség által a szövetség tagjai részére előre megküldött 2015. évi írásos beszámoló megvitatása, elfogadása (2. számú melléklet)

Kérdezi elnök urat, van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz, majd átadta a szót.

Felber Gyula, HA1TJ szóbeli kiegészítésében egyebek mellett szólt:

A szervezeti élet keretein belül a taglétszám alakulásáról, egyesületek, TESZ-ek helyzetéről, z elvégzett tennivalókról, ingatlanokról, a Szekszárdi útival kapcsolatos költségekről, Szövetség utcairól. Ismerteti Békei Ferenc, HA5KU levelét a dunakeszi raktár peres elvesztése kapcsán kialakult fizetési nehézségekről, a Dagály utcai ingatlan rendezetlen tulajdonviszonyáról.

Levezető elnök: Megkérdezi Görgei György, HA5BGG-t, a GPEB elnökét, kíván e kiegészítést fűzni a GPEB írásos beszámolójához? (3. sz. melléklet) Nem kíván!

Másnak van-e kérdése, véleménye?

Molnár Csaba, HA6PX: A dunakeszi raktárral kapcsolatos pert a MRASZ elbukta, egy korrekt tájékoztatást tartana célszerűnek a folyamatról. A Dagály utca rendezetlen tulajdonviszonya miatt megfontolásra javasolja a MRASZBSZ időleges feloszlatását, majd a rendezés után a visszaalakítását!

Szabó Tibor, HA5LN: GPEB tagja 25 éve. Csaba nyitott kapukat dönget, idéz a GPEB 2009. évi beszámolójából, csak a Dagály utca vonatkozásában: „A beszámoló ennél sokkal többet tartalmaz, rettenetes visszaélések és hiányosságok voltak annak idején a Budapesti TESZ-nél!

Egy részüket megszüntették, de másik részét az óta is toljuk magunk előtt ahelyett, hogy megoldottuk volna. Ebben nagy az elnökség, de még nagyobb a kgy. felelőssége is, mivel ők már 2009-ben javasolták a BPTESZ működésének felfüggesztését azonnali hatállyal mindaddig, amíg nem rakják rendbe a könyvelésüket, nem szüntetik meg az anyagi visszaéléseket, nem szűnik meg a hűtlen kezelés és nem tisztázódik a Dagály utcai ingatlan tulajdon és birtokviszonya. A közgyűlés lesöpörte a javaslatukat. Jelenleg is ugyanaz az állapot áll fenn, mint 2005-től, vagy még korábbról!

2000-ben szabálytalanul történt a birtokba adás, mivel a BPTESZ mindig a Curia utcába volt bejelentve, nem a Dagály utca 11/a-ba, ahogy a jelenlegi telekkönyvi nyilvántartásban szerepel! Soha nem volt ide bejelentve! Hogyan kerülhetett bele ez a cím? Ki, mikor, milyen jogon adta ezt be? Ki, mikor, milyen alapon jegyezte ezt be? Továbbá, a Rádióvilág Kft. székhelye korábban a Róna utcába volt bejelentve, sosem volt telephelye a Dagály utcában! Ki, mikor adott ki oda telephely engedélyt? Miért működik ott? Ki mikor kötött a BPTESZ nevében bármilyen bérleti szerződést?”

Ez ugyanolyan kérdés, mint ezelőtt 15 évvel? Miért nem oldotta meg ezt a közgyűlés, vagy az elnökség? Mert tehetetlen mindkettő! Ezért valakinek egyszer meg kell ütnie a bokáját!

Füredi Péter, HA5LC: mint sok éve a MRASZBSZ titkára: 2009-ben született egy ellenőrzés, amelynek megállapításait 2010-ben a kgy. elutasította. Az ingatlanról: 2010-ben született meg a döntés a MRASZ és a BPTESZ részéről: ezt az ingatlant a kincstártól csak a BPTESZ kaphatta meg. Másként nem álltak velük szóba. Ezért a döntés ma is érvényes és fenntartjuk: amint az ingatlanügy lezáródik, akkor átírásra kerül a MRASZ részére az ingatlan. Ezt azért nem lehetett eddig megcsinálni, mert a Dagály utcai ingatlan másik részéről 2010 óta még nincs döntés, az áll! Le sem zárult, de el sem utasították!

Levezető elnök: a MRASZ nem akarja elvenni tőletek ezt az ingatlant. Korábban javasoltuk részetekre, hogy váljatok önálló jogi személlyé, akkor nem lenne ez a tulajdonprobléma. A felelősség a MRASZ-é, bármi is történik a Dagály utcában.

Javasolja a közgyűlésnek, szólítsa fel a MRASZ és a MRASZBSZ elnökségét, hogy a Dagály utcai ingatlan vonatkozásában a törvényességet állítsák helyre!

HA5LN felolvassa a 12/2012 sz. közgyűlési határozatot: 27 igen, 1 tartózkodással, 1 ellenvéleménnyel a közgyűlés elfogadta, hogy a Bp. XIII. Dagály utca 11/a részingatlan tulajdonjogának rendezéséig a MRASZ BSZ általi használata jogos!

Ezután ismertette a 13/2012 sz. közgyűlési határozat szövegét: a küldöttek 24 igen, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy a XIII. Dagály utca 11/a tulajdonjogát a MRASZ-ra kell átíratni! Felszólította a két elnökséget, 30 napon belül intézkedjenek az átírásra!

Levezető elnök: A közgyűlés arra szólítja fel a feleket, hogy az akkor hozott határozatnak szerezzenek érvényt!

Az elnökségi beszámoló elfogadásáról következik a szavazás.

6/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az elnökség beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 25 igen szavazattal, 1 tartózkodás, mellett, ellenvetés nélkül fogadta el. (4 sz. melléklet)

7/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a GPEB beszámolóját 26 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül fogadta el.

8/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2015. évi költségvetési beszámolót 25 igen szavazattal, 1 tartózkodás, mellett, ellenvetés nélkül fogadta el. (5 sz. melléklet)

Ezután a 2016. évi költségvetési tervjavaslat vitája következett.

9/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2016. évi tervjavaslatot a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 26 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül fogadta el. (6 sz. melléklet)

Majd a módosított Alapszabály vitája következett. Elkészítéséhez ügyvédet fogadtunk, mivel a korábban jelentkezett 2 fő arra a következtetésre jutott, hogy nem tudják elkészíteni a szükséges változtatásokat. Az elnökség pontról-pontra áttekintette a tervezetet. Az előzetesen kiküldött tervezethez a megadott határidőig nem érkezett észrevétel, vélemény. Elnök úr javasolta, hogy a mostanit adjuk be.

Frőhlich Henrik, HA5BF: hiányolja belőle az internetes szavazás lehetőségét. Véleménye szerint az anyag teljesen alkalmatlan a beadásra!

Kakasi György, HA5LW: 3 helyen javasol korrekciót az anyagban, átadja azok szövegét.

Békei Ferenc, HA5KU: Nem érti, a TESZ-eknek miért nem lehet vagyonuk? A 22. § törlését javasolja.

Füredi Péter, HA5LC: Van tapasztalata ASZ írásban. Az elnökség érve nem tartható. nekünk kell dönteni, mit akarunk? Ezt az ASZ-t vissza fogják vágni. Alkalmatlan az elfogadásra. Felsorolja a hiányosságokat. Javasolja, hogy alakítson a közgyűlés egy ASZ alkotó bizottságot, amely egy éves ütemezéssel dolgozná ki a módosításokat.

Levezető elnök: Füredi Péter ügyrendi javaslatot tett, miszerint ezt a tervezetet ne terjesszük fel!

Szavazásra bocsátja a kérdést, ki ért egyet azzal, hogy ne adjuk be? 4 fő!

Ki ért egyet azzal, hogy az ügyvéd úr fontolja meg az elhangzottakat, majd adja be? (19 igen, 3 tartózkodás, 4 nem)

10/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 19 igen, 3 tartózkodás, 4 ellenében elfogadta, hogy a közgyűlés elé tárt, módosított ASZ tervezetet adjuk be az illetékes bíróságnak. (7 sz. melléklet)

Jogszerűn nem érkezett javaslat megvitatásra.

A levezető elnök úr 15 órakor bezárta a közgyűlést.

Dallos László, HA7PL
jegyzőkönyvvezető

Dévényi József, HA0LC
levezető elnök

Füredi Péter, HA5LC
hitelesítő

Lendvai Klára, HA5BA
hitelesítő

Frőhlich Henrik, HA5BF
hitelesítő

MRASZ Közgyűlés 2017

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: MRASZ

MRASZ Közgyűlés 2017.

Készült: a Magyar Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: MRASZ) éves közgyűléséről.

Helye: Budapest IX. Gyáli u. 22.

Ideje: 2017. április 1.

10 óra 10 perckor Dallos László levezető elnök köszönti a közgyűlésen megjelent amatőrtársakat. Felkéri a mandátumvizsgáló bizottság vezetőjét, tegye meg a jelentését!

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Lendvai Klára, HA5BA.

A Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője bejelenti, hogy 36 tagegyesületből 28 tagegyesület képviselője megjelent a mai közgyűlésre. A Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. (jelenléti ív: 1 sz. melléklet)

Levezető elnök: Az érdemi munka megkezdése előtt kéri, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg az előző közgyűlés óta elhunyt amatőrtársainkról, hívójelük szerint:

HA0HY, HA0IG, HA1DRA, HA1DTH, HA5MY, HA5AEZ, HA5GO, HA5EH, HA5KD, HA6OB, HA6VS, HG7JW, HA8PK, HA8LCD, HA8CW.

Az ASZ értelmében a közgyűlés nyilvános. A jegyzőkönyv magnófelvétel alapján fog készülni, elkészítésének határideje 2017. május 10.

Levezető elnök: kéri a közgyűlést fogadja el, hogy a jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készüljön.

1/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 28 igennel, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadta, hogy a csak lényeges dolgokat tartalmazó jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készüljön. Elkészítésének határideje 2017. május 10.

Levezető elnök felkéri Felber Gyula HA1TJ elnököt, nyissa meg a közgyűlést.

Felber Gyula HA1TJ elnök, köszönti a részvevőket, megnyitja a közgyűlést.

Levezető elnök: A lebonyolításhoz tisztségviselőket kell választani!

A Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének Venczel Miklós, HA0LZ –t javasoljuk.

Szavazás: jelen 28 fő, mellette 28 fő, ellene 0, tartózkodott 0 fő.

2/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 28 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Venczel Miklós, HA0LZ-t a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.

Levezető elnök: Venczel Miklós, HA0LZ válasszon maga mellé 2 embert, segítőnek!

Tagjainak Hegyi Miklós HA5VZ-t és Hegyi Loránd, HA8DH-t választotta ki. Szavazzunk róluk!

3/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 28 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Hegyi Miklós, HA5VZ-t és Hegyi Loránd, HA8DH-t a szavazatszámláló bizottság tagjainak.

Levezető elnök: jegyzőkönyvvezetésre az elnökség Dallos László, HA7PL-t jelölte. Szavazzunk róla.

4/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 28 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Dallos László, HA7PL-t jegyzőkönyvvezetőnek.

Levezető elnök: Javaslat a jegyzőkönyv hitelesítőire: Frőhlich Henrik, HA5BF; Marozsán Miklós, HA5OM. Szavazzunk róluk!

5/2017. sz. közgyűlési határozat:  A küldöttek 28 igen szavazattal, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadták Frőhlich Henrik, HA5BF-et és Marozsán Miklós, HA5OM-et a jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Levezető elnök: Az ASZ értelmében kötelező napirendi pontok:

 1. A 2016. évi elnökségi beszámoló, megvitatása, elfogadása.
 2. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: GPEB) beszámolójának megvitatása, elfogadása.
 3. A 2016. évi költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.
 4. A 2017. évi költségvetési tervjavaslat megvitatása, elfogadása.
 5. A TESZ-ek megszüntetésére javaslat.
 6. A jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása.

Levezető elnök: szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását.

6/2017. sz. közgyűlési határozat: A küldöttek 28 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadták a napirendet.

Levezető elnök: Megállapítást nyert, hogy a közgyűlés napirendje egyhangúlag elfogadásra került.

Az 1. napirendi pont - az elnökség által a szövetség tagjai részére előre megküldött 2016. évi írásos beszámoló megvitatása, elfogadása (2. számú melléklet) Kérdezi elnök urat, van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz, majd átadta a szót.

Felber Gyula, HA1TJ szóbeli kiegészítésében egyebek mellett szólt:

A szervezeti élet keretein belül a taglétszám alakulásáról, egyesületek, TESZ-ek helyzetéről, az új Alapszabályunkról, az elvégzett tennivalókról, ingatlanokról, a Szekszárdi úti objektum eladásáról, a kapott szponzori támogatásokról, az utánpótlással kapcsolatos tennivalókról, a jól működő QSL irodáról.40

Levezető elnök: Szavazzuk meg a 2016- évi beszámolót!

7/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az elnökség beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 28 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül fogadta el. (4 sz. melléklet)

Levezető elnök: Megkérdezi Görgei György, HA5BGG-t, a GPEB elnökét, kíván e kiegészítést fűzni a GPEB írásos beszámolójához? (3. sz. melléklet) Nem kíván!

Levezető elnök: a GPEB beszámolójának elfogadása következik. Van-e a GPEB részéről kiegészítés a kiküldött beszámolóhoz? Hozzászólás van-e? Nincs!

8/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a GPEB beszámolóját 28 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül fogadta el.

Levezető elnök: Következik a 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadása. Elnök úr szóban

kívánja kiegészíteni.

9/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2016. évi költségvetési beszámolót 28 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. (5 sz. melléklet)

Levezető elnök: Most pedig a 2017. évi költségvetési tervjavaslat vitája következik.

Az elnök úr szóbeli kiegészítést fűz hozzá!

Javaslat a terv módosítására: bevételi oldal: Egyéb rovatba kerüljön be a 42 m Ft bevétel. Kiadáshoz 20 m Ft irányösszeg Királyhelmecre.

10/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2017. évi tervjavaslatot azzal a változtatással - hogy a Szekszárdi úti ingatlan eladásából befolyt 42 millió Forintból 20 millió Ft-ot szánjunk a Királyhelmec utcai ingatlan állagának javítására - a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el. (6 sz. melléklet)

Levezető elnök: szavazzunk még Szabó Tibor, HA5LN javaslatáról, miszerint a befolyt 42 Ft-ból levonva a 20 Milliót, a maradékot fektessük be és a hozadékát kétrészre osztva éljük fel. Egyrészt a 30 %-a tőkenövelésre, másrészt a maradék 70 % pedig sport, vagy szervezeti célra legyen felhasználva.

11/2017. sz. közgyűlési határozat:  A közgyűlés kötelezi az elnökséget, hogy a Szekszárdi úti ingatlan eladása után kapott 42 m Ft-ból maximum 20 m Ft-ot a Királyhelmec utcai ingatlan felújítására fordíthat, a maradékot pedig köteles befektetni és a hozadékát évente két részre osztva, 30 %-át tőkenövelésre fordítson, 70 %-át pedig integrálja vissza a költségvetésbe és költse valamilyen értelmes célra. Elfogadva: 23 igen, 5 tartózkodás, ellene 0.

Levezető elnök: következik az 5. napirendi pont.

Felber Gyula, HA1TJ elnök: 1 TESZ munkája értékelhető, a többiek nem működnek, csupán, mint fantomszervezetek léteznek. Az elnökségi ülésen megtárgyaltuk ezt a kérdést és az elnökség (kivétel Lendvai Klára, HA5BA) úgy döntött, hogy javasolja a Közgyűlésnek a megszüntetésüket. Amelyik TESZ tovább akar létezni, az önállóan megalakulhat, készíthet Alapszabályt és kérheti tagként felvételét a MRASZ-ba. Saját megyei példáját említi. A megyei Sportigazgatóságok megszűntek, pályázat nincs, ezért értelmetlenné vált létük.

A közgyűlésnek javasolja elfogadásra a TESZ-ek megszüntetését. Beadjuk a bíróságra a papírt és töröltetjük mind a 12 TESZ-t.

Frőhlich Henrik, HA5BF: Ez most egy pillanatnyi helyzet, javasolja, most ne tárgyaljunk a TESZ-ek megszüntetéséről. Reméli, hogy belépünk az újonnan alakult Honvédelmi Sportszövetségbe. Az országos szervezetek lépjenek oda be és azokon keresztül csatlakozzunk.

Berzsenyi László, HA5EA:Tudomása szerint egyelőre eléggé kiforratlan a Honvédelmi Sportszövetség. Nem érti, mi az összefüggés a TESZ-ek megszüntetése és a Honvédelmi Sportszövetségbe lépés között?

Venczel Miklós, HA0LZ: Szabolcs-Szatmár megyében ők már régebben megszüntették a TESZ-t. Amíg volt sporttámogatás, addig abból tudtak versenyeket rendezni. Miután ez megszűnt, már nekik kellett volna fizetniük, hogy tagok lehessenek. Véleménye szerint sincs még eléggé kiforrva a Honvédelmi Sportszövetség. Nem tudni semmit az elvárásaikról és arról sem, hogy mit veszünk a nyakunkba? Javasolja, a Közgyűlés bízza meg az elnökséget, vagy az elnököt, hogy a tisztánlátás érdekében tárgyaljon a képviselőikkel, de szerinte azok nem a TESZ-ekkel akarnak tárgyalni.

Jánosi János Sebestyén, HA5GN: 1 működő TESZ van, a budapesti, aki eddig a BURABU-t rendezte és más egyéb tevékenységet is kifejtett. Ha megszüntetjük a TESZ-eket, akkor ezeket ki fogja végezni?

Turjányi József, HA3GJ: TESZ-eket azokban a megyékben lehetett létrehozni, amelyekben legalább 2 rádióklub működött. Somogy megyében sok évvel ezelőtt létrehoztak egy megyei szövetséget, de azt a bíróság szinte azonnal meg is szüntette. Ezért ők Siófokon létrehoztak több rádióklubot, így megalakulhatott a Siófoki TESZ. Korábban az önkormányzattól ők is kaptak anyagi és erkölcsi támogatást, de ma már ez nincs. Ahol akarnak, ott működtethetnek TESZ-t. Aki akarja, az csinálja tovább, Ő meghagyja.

Békei Ferenc, HA5KU: miközben a többi napirendi ponthoz nagyon jól kidolgozott anyagot kapott, hiányolja az elnökség részéről az előzetes részletes tájékozódást, miért nem járta alaposabban körül ezt a kérdést, kérdezte meg a TESZ-ek véleményét, mielőtt megszüntetésüket javasolja?

Varga Gábor, HA7MS:személyes okok miatt kéri a Közgyűlést, járuljon hozzá a Jász-Nagykun-Szolnok megyei TESZ megszüntetéséhez.

Felber Gyula, HA1TJ: Válaszol.

Békei úr hozzászólására reagálva, egyenként felszólítja a TESZ-ek képviselőit, hogy nyilatkozzanak a TESZ-ek működéséről, igennel, vagy nemmel!

Bács-Kiskun megye                              nem működik
Békés megye                                       nem működik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye              nem működik
Csongrád megye                                  nem működik
Győr-Moson-Sopron megye                   nem működik
Heves megye                                       nem működik
Jász-Nagykun-Szolnok megye               nem működik
Pest megye                                         nem működik
Siófoki TESZ                                        nem működik
Tolna megye                                        nem működik
Zala megye                                         nem működik
Budapest                                             működik

Bármelyik szövetség önállóan megalakíthatja, bejegyeztetheti magát és kérheti felvételét a MRASZ-ba. Ha mindegyik megszűnik, aki akar, az megalakulhat. Nem mondott valótlant, csak tiszta szervezeti életet akar. Ismételten javasolja a Közgyűlésnek, fogadja el az összes TESZ megszüntetését.

Levezető elnök: kérem a jelenlévő képviselőket, a szavazócédula felmutatásával szavazzanak a TESZ-ek megszüntetéséről.

Jelen van: 28 fő. Igennel szavazott 26 fő, ellene 1 fő, tartózkodott: 1 fő.

12/2017 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 26 igen, 1 ellene, 1 tartózkodás mellett elfogadta a TESZ-ek megszüntetését.

Levezető elnök: Jogszerűn érkezett 1 javaslat megvitatásra HA3IN-től. Tárgya: csatlakozás a Honvédelmi Sportszövetséghez.

Elnök úr elmondja az ő véleményét ezzel kapcsolatban. A Honvédelmi Szövetség megalakult, de csak egyetlen szóban említik a mi szakágunkat. Azt elfogadja, hogy a közgyűlés megbízza az elnököt és az elnökséget, hogy szövetségi szinten tárgyaljon a bekapcsolódásról. Csak az egyesületek kaphatnának feladatokat. Hegyi Miklós röviden ismerteti a modern hadsereg jelenlegi elvárásait.

Levezető elnök: szavazzunk arról, hogy a MRASZ elnöke, vagy elnöksége kezdjen tárgyalásokat a Honvédelmi Szövetséghez történő csatlakozásról.

13/2017 sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 27 igen mellett elfogadta, hogy az elnök, vagy az elnökség kezdjen tárgyalásokat a Honvédelmi Szövetséghez történő csatlakozásról.

A levezető elnök 12 óra 55 perckor bezárta a közgyűlést.

Budapest, 2017. május 10.

 

           

Dallos László, HA7PL
levezető elnök

Frőhlich Henrik, HA5BF
hitelesítő

 

Marozsán Miklós, HA5OM
hitelesítő

MRASZ Közgyűlés 2015.

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: MRASZ

Jegyzőkönyv

 pdf

Felvéve: a Magyar Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: MRASZ) éves közgyűlésén.

Helye: Budapest, IX. Gyáli u. 22.

Ideje: 2015. március 21.

Dévényi József úr, HA0LC (a továbbiakban: HA0LC) a közgyűlés levezető elnöke  köszönti a közgyűlésen megjelent amatőrtársakat, köztük a 92 éves Végh Tibor HA5YI-t, az elnökséget, bizottságvezetőket. Felkéri a mandátumvizsgáló bizottság vezetőjét, tegye meg a jelentését!

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Lendvai Klára, HA5BA (a továbbiakban: HA5BA);

A mandátumvizsgáló bizottság vezetője bejelenti, hogy 38 tagegyesületből 24 tagegyesület regisztrált a mai közgyűlésre. A mandátumvizsgáló bizottság megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Az MvB. írásos jelentése (1. számú melléklet).

HA0LC: Az érdemi munka megkezdése előtt kéri, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg az előző közgyűlés óta eltelt időszakban elhunyt amatőrtársainkról, hívójelük szerint:

HA0DP, HG0TIZ, HA1XB, HA2SX, HA3FD, HA3IV, HA3NL, HA3OV, HA3RJ, HA4GGS, HA5BDJ, HA5BT, HA5CFV, HA5FL, HA5FO, HA5FV, HA5GC, HA5TO, HA7NR, HA7UW, HA8UC, HA9MBN, HA9PB, HA9SU.

HA0LC: Az ASZ értelmében a közgyűlés nyilvános, korlátozására nem érkezett javaslat. A csak a lényeges dolgokat tartalmazó jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készül. Elkészültének határideje május 1. Hanganyag formájában a teljes közgyűlés szószerinti anyaga rendelkezésre áll.

Szavazás: jelen 24 fő, mellette 24 fő, ellene 0, tartózkodott 0 fő.

1/2015. sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés 24 igennel, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadta, hogy a csak lényeges dolgokat tartalmazó jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készüljön. Elkészítésének határideje 2015. május 1.

Most a Szavazatszámláló Bizottság (a továbbiakban: SZB) vezetőjére és tagjaira kell szavaznunk. Vezetőjének javaslom Venczel Miklós HA0LZ-t (a továbbiakban: HA0LZ), tagjainak Fröhlich Henrik HA5BF-et, és Szesztay Péter, HA5KB-t.

2/2015. sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangúan, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta HA0LZ-t a Szavazatszámláló bizottság vezetőjének, tagjainak pedig HA5BF-et és HA5KB-t.

A közgyűlési jkv. vezetőjének Dallos László HA7PL-t (a továbbiakban: HA7PL), hitelesítőinek Füredi Péter HA5LC-t (a továbbiakban: HA5LC) Lendvai Klára HA5BA-t) javasolja.

3/2015. sz. közgyűlési határozat: a küldöttek 24 igen szavazattal, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadták HA7PL-t a jkv. vezetőjének, HA5BA-t, HA5LC-t  hitelesítőinek.

HA0LC: felkéri elnök urat, nyissa meg a közgyűlést.

HA1TJ: mindenkinek jó munkát kívánva megnyitja a közgyűlést! Örömmel köszönti a hétfőn 90. évébe lépő Végh Tibor, HA5YI-t, akinek az elnökség életműdíjat adományoz.

HA7PL: ismerteti Végh Tibor életrajzát.

HA5YI: megköszöni a méltatást, majd egy korabeli detektoros rádiót ajándékoz a szövetség számára.

HA0LC kérdezi a főtitkárt, érkezett-e a törvényes határidőn belül javaslat egyéb napirendi pontokra, illetve a jelenlévőket, arról, hogy rendkívüli, azonnali előterjesztést kíván-e tenni valaki?

Nem érkezett, illetve nincs ilyen.

Ismerteti a napirendi pontokat, egyben ügyrendi javaslattal él, a sorrendjük megváltoztatása érdekében!

Kéri, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokat az általa javasolt sorrendben fogadja el a kgy! (2 sz. melléklet)

 1. A 2014. évi elnökségi beszámoló, megvitatása, elfogadása.
 2. A 2014. évi költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.
 3. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: GPEB) beszámolójának megvitatása, elfogadása.
 4. A 2015. évi költségvetési tervjavaslat megvitatása, elfogadása.
 5. Az új elnökségi tisztségviselő megválasztása.
 6. A jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása.

4/2015. sz. közgyűlési határozat: a küldöttek 24 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadták a napirendet.

Megállapítást nyert, hogy a közgyűlés napirendje elfogadásra került.

Az 1. napirendi pont - az elnökség által a szövetség tagjai részére előre megküldött 2014. évi írásos beszámoló megvitatása, elfogadása (3. számú melléklet)

Kérdezem elnök urat, van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz, majd átadta a szót.

Felber Gyula HA1TJ: üdvözölte a megjelenteket, szóbeli kiegészítésében beszélt:

A szervezeti élet keretein belül a taglétszám alakulásáról (750 fő/2014), a versenyengedélyekhez kapcsolt biztosítási díjakról, amelyről kiderült, hogy nem kötelező, ezután minden rendes tag versenyző lesz. Kiderült, a SIR-be sem kellett kötelezően bejelentkezni! Tehát ezután csak „SZ” lapot kell kitölteni. Lesz még egy sima „QSL-SZ” lap, a csak az iroda használatát igénybe vevőknek egységesen 12 000 Ft-ot kell fizetniük!

Ingatlanok: Szövetség utca már a MRASZ tulajdona, némi MNV Zrt.-s huzavona után ma már a Szekszárdi utcai ingatlan is a mi tulajdonunk lett. Ismerteti Schneider István, HA5FO végrendeletét, amelyben a MRASZ-t jelölte meg Bp. III. Királyhelmec u 9 sz. alatt található családi házának örököseként. Az élettársa követelését kifizettük. A végrendeletében meghagyott kéréseit teljesítjük. A Szövetség utcai ingatlan eladására kiadtuk a megbízást. A Szekszárdi úti ingatlan vonatkozásában felmondtuk az üzemeltetési szerződést, a vállalhatatlanul magas díjak miatt.

A megújult honlapról szól néhány szót. Holop Attila, HA2NA ingyenesen végzi a webmesteri feladatokat. A honlap tárhelyét továbbra is a Starján Kft. biztosítja.

Köszönettel illeti a Hajdú-QTC szerkesztőjét, aki friss információkkal látja el a rádióamatőröket, Zentai Tibort (HA2MN) az általa szerkesztett tájékoztató kiadványokért. A Monitoring Alarm Kft. segítségét, amellyel a QSL iroda működését támogatja, röviden bemutatja annak új vezetőjét Zelei Csaba, HA5DX-et. Ennek kapcsán ismerteti a nem tagok régóta felhalmozott lapjainak átadására készített javaslatot.

Az RTF és GYT szakágak beszámolója megfelelően tükrözi sikeres munkájukat.

A Minősítő Bizottságra háruló feladatok elvégzésre kerültek.

Diplomafelelős: konkrétan meg kell mondania, miből mennyit kell nyomtatnunk?

Bírói Bizottság: jól működik, nincs vele problémánk!

RKSZ: mindenütt elutasításra kerültünk, ennek ellenére továbbra is folytatjuk a szervezést.

RH-URH sportról: nem készült kielégítő összefoglalás. HQ verseny jegyzőkönyve nem jutott el időben a rendezőhöz.

HA0LC: megkérdezi, hogy a közgyűlés melyik megoldást választja, ezt vitassuk most meg, vagy a 2. napirendi pontot is ide vesszük és utána egyben szavazunk?

5/2015. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 24 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül csak az első napirendi pont megvitatását fogadta el.

HA5EA: az NMHH megbeszélésekről ad tájékoztatást. Az IARU Világértekezletének erőfeszítéseiről a 60 méteres sáv elnyerése érdekében. Sikeres lobbizásnak köszönhetően, valószínű, ki fognak jelölni 5350-5450 kHz között egy rádióamatőr szegmenst.

HA0LC: az NVIS terjedésnek köszönhetően ez fontos szerepet kaphat az RKSZ munkában.

HA7PL: kapcsolatunkról az NMHH-val. 472-479 kHz sávrészt már kijelölték. A 3,4 GHz sávra viszont nem sikerült eredményt elérni. Kértünk még teljesítményhatár emelést az 50 és a 70 MHz-es sávokra, ennek megvizsgálását ígérték. Remote üzem legalizálása elé sem fognak támasztani akadályt. Antennaépítéssel kapcsolatban lehetőséget ígértek egy újabb megbeszélésre, ahol igyekszünk olyan konstrukciókkal előállni, ami mindkét fél számára elfogadható. Adósak vagyunk a vizsgakérdések „gyártásával”.

HQ helyzetéről: az idén én (HA7PL) szervezem a csapatot.

Ezután kérdések következtek.

Pócsa Péter HA9MBB: mennyiségtől függetlenül javasolja feltenni a nem tagok listáját, akiknek QSL lapjai vannak az irodában.

Hozzászólások következtek:

Frőhlich Henrik, HA5BF: dicséri az új honlapot. RTF-eseik elindították a téli edzést. Utánpótlási területhez kiegészítésként elmondja, hogy tavaly kaptak a MRASZ-tól támogatást. Folyamatosan van náluk hétfői napon szakkör és vizsgára felkészítő tanfolyam is. Részt vettek a helyőrségi napon.

Balogh Sándor, HA5BLK: nem gondolja, hogy a közeljövőben sor kerülne a 3,4 GHz eladására a terjedési sajátosságok miatt. Az antennatorony állítással kapcsolatban típusterv készítését javasolja.

Turáni Tibor, HA8YI: végigcsinálta az antennaépítéssel kapcsolatos tortúrát. Nagyon komoly anyagi terhet jelentett volna, ezért más megoldást keresett. Az URH-hoz szükséges tornyok kimaradtak a tervezetből.

Szesztay Péter, HA5KB: javasolja a Bírói Bizottság kiegészítését budapesti taggal.

Hegyi Loránd, HA8DH: Kiegészítést fűz a beszámolóhoz. Együttműködünk a Cserhát Mentő Egyesülettel. Kitelepülő nap az idén is lesz. Elindult az RKSZ fórum. Tagság növelésére biztatja a jelenlévőket.

Matzon Jenő, HA5FA: Bírói Bizottsági munkához: nagyon sok segítővel találkozik a GYT versenyeken, pedig náluk is van 3 fő, aki vizsgával rendelkezik, de még soha sem kérték fel őket.

HA1TJ: válaszol a feltett kérdésekre.

Venczel Miklós, HA0LZ: a BB nem jelöl ki versenybírókat, azokat mindig a rendező kéri fel.

HA5EA: torony típusterv nem talált befogadásra az NMHH-nál, komplex módon gondolkodnak a megoldáson!

HA0LC: szavazzunk az 1. napirendi pont elfogadásáról!

6/2015. sz. közgyűlési határozat: a 2014. évi elnökségi beszámolót a közgyűlés 21 mellette, 3 tartózkodással elfogadta!

Megállapítást nyert, hogy az elnökség által beterjesztett írásos beszámolót, szóbeli kiegészítést a hozzászólásokra adott válaszokkal együtt elfogadta a közgyűlés.

HA0LC: ezután rátérünk a 2. napirendi pontra a 2014. évi költségvetési beszámolóra.

HA1TJ: kiegészítéseket fűz a 2014. évi költségvetési beszámolóhoz. Ismerteti a számadatokat.

HA0LC: javasolja, hogy a GPEB beszámolóját is hallgassa meg a közgyűlés. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a beszámoló valamilyen technikai malőr folytán nem jutott el mindenkihez, felkéri Szabó Tibort, HA5LN-t, adjon szóbeli tájékoztatást. Ismerteti az írásos beszámolót. Semmilyen komoly szabálytalanságot nem tapasztaltak. Szól az ingatlanok helyzetéről. Fontolja meg az elnökség, hogy a Szövetség utcai ingatlant el kell-e adnia, inkább kiadni lenne célszerű! A Királyhelmec utcai objektum rezsijét célszerű lenne kitermeltetni a két másik objektummal. A 2014.évi költségvetés teljesítettnek tekinthető, javasolja elfogadását.

HA0LC: van-e kérdés, hozzászólás javaslat? Ha nincs, szavazzunk!

7/2015. sz. közgyűlési határozat: a 2014. évi költségvetési beszámolót a GPEB beszámolójával együtt a közgyűlés 23 igennel, 1 tartózkodással elfogadta.

Megállapítást nyert, hogy a 2014. évi költségvetési beszámolót és a GPEB által beterjesztett írásos beszámolót elfogadta a közgyűlés.

HA1TJ: a 2015. évi költségvetési tervhez fűz kiegészítéseket.

HA5BF: lehet-e a szállásköltségeket csökkenteni? Az RF válogatottnak szánt kifizetést sem érti. Sportszövetség vagyunk, ehhez képest kevés a sportra szánt kiadásunk, alig 10 %. HA1TJ: válaszol HA5BF-nek. Tartalékunk nincs. A valós támogatás alapján tudunk majd korrigálni!

HA5BF: A tartalék terhére emeljük meg az utánpótlás támogatását 1 000 000 Ft-ra. Vegyünk el az utazás, szállás keretből 400 000 Ft-ot!

HA1TJ: Tudnotok kell, hogy van egy jelentős mínuszunk a Szekszárdi úti objektum vitatott fűtésköltsége miatt. Ha ezt ki kell fizetnünk, akkor ez komoly terhelést fog jelenteni. Ha lesz rá pénzünk, akkor felemeljük az utánpótlás támogatását 1 M Ft-ra.

HA5LW: a 2015 évi költségvetést vitatjuk, más évek előtt állunk, mint korábban. Ingatlangazdálkodási feladatot jelent mind a szövetségnek, mind az elnökségnek. Hogy mi lesz a célszerű, az ezután fog kiderülni. Az ő egyesületükben az ingatlannal kapcsolatos döntéseket a tagság 4/5 részének kell jóváhagynia. Kinek a felelőssége lesz a döntés?

HA0LC: HA5BFjavaslatára elvesszük a 400 000 Ft-ot az utazás-szállás keretből.

HA5LN: ismerteti a GPEB álláspontját a 2015. évi költségvetési tervről. Megalapozottnak ítélik, ezért javasolja az elfogadását. Megjegyzi, hogy az ASZ értelmében az ingatlan eladása, közgyűlési hatáskör.

HA0LC: az utánpótlás javára átcsoportosított 400 000 Ft módosítási javaslattal és a GPEB állásfoglalásával együtt szavazzunk a 2015. évi költségvetési tervjavaslatra!

8/2015. sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés 22 igennel, 2 tartózkodással a közgyűlés elfogadta a 2015.évi költségvetési tervjavaslatot.

Megállapítást nyert, hogy az Elnökség által beterjesztett 2015. évi költségvetést a közgyűlés elfogadta.

HA0LC: következő napirendi pont, az elnökségi tagságáról lemondott Váradi Péter, HA5OV helyett új elnökségi tag megválasztása. A Jelölő Bizottság (HA0LC, HA3UU, HA5OM) elvégezte az előkészületeket. 3 jelölés érkezett be: Herczeg Zoltán, HA3KZ; aki munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni, Pittmann Zoltán, HA1AG, Balogh Sándor, HA5BLK. Az lehet jelölt, akit a klubja jelölt, a jelölést nyilatkozattal elfogadja és a közgyűlésen jelen van. Pittmann Zoli nincs jelen, így csak egy jelöltünk van.

HA5BLK: szabadkozik, hogy csak ő maradt egyedül. HA3KZ távolmaradását sajnálattal veszi tudomásul. Bemutatkozik, szól a gyermekrendezvények tapasztalatairól. Utánpótlás koordinátorként képzeli el a munkáját. Olyan klubok támogatását tervezi, akik részt vesznek a fiatalok képzésében.

HA0LC: van-e igény titkos szavazásra? Nincs! Kézfeltartással szavazzunk HA5BLK elnökségi taggá választásról!

9/2015. sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés 22 igen, 2 tartózkodás mellett megszavazta HA5BLK elnökségi tagságát.

Megállapítást nyert, hogy Balogh Sándor, HA5BLK lett az elnökség új tagja a lemondott Váradi Péter, HA5OV helyett.

HA0LC: ahogy már az elnök úr is említette, az elnökség a jövőben úgy fog működni, hogy Viczián László fogja ellátni az RH-manageri feladatokat, Balogh Sándor pedig az utánpótlással fog foglalkozni.

Utolsó napirendi pontunk a határidőre beérkezett javaslatok megvitatása. ASZ-hoz érkezett javaslat a Puskás Rk. részéről.

HA5BF: taglétszám emelése érdekében javasolja: a MRASZ tagságot válasszuk kétfelé: aki tagja egy egyesületnek, az automatikusan legyen a MRASZ-nak is tagja, a másik pedig, hogy azok mellett, akik versenyezni akarnak, és befizetik a versenyengedélyt, ne csak versenysport, hanem legyen szabadidő sport is az ASZ-ban.(egyéni RF, DX-vadászat, DX forgalmazás, meteor nyomvonalas kísérletek stb.) gyermek utánpótlás nevelés.

HA0LC: tavaly létrehozott a közgyűlés egy csoportot az ASZ módosítására, (HA0LC, HA3UU, HA5LC) Felmerültek kérdések: arányossági képviselet megvalósulása, tagjaink körének szélesítése, technika fejlődésével internetes szavazással élhetünk-e? Jelenleg nem vagyunk kényszerpályán, ASZ-unk érvényes, törvényesen működünk.

HA5EA: annak örülne a legjobban a MRASZ, ha minél több tagegyesületi tagja legyen, bár korábban ez ellen ágáltak az egyesületi vezetők. Ha a klubok tagfelvételébe beleszólnánk, akkor kiléphetnének a klubból egyesek, akik utálják a MRASZ-t, ezzel az egyesületeket is elveszíthetnénk. Az ASZ sportról beszél, ami magába foglalja mind a versenysportot, mind a szabadidősportot.

HA0LC: ha valaki tagja az egyesületnek, aki tagja a MRASZ-nak, akkor már nem is vagyunk messze attól, hogy ez által növeljük a létszámot!l

HA3NU: nem tudja elképzelni, hogy minden tagjuk MRASZ-tag legyen, mert nem mindenki rádióamatőr, csak egyszerűen társadalmi segítők, akik nem is óhajtanak tagok lenni.

HA5FA: 25 év után tavaly kérte felmentését elnöki tiszte alól. Szabadidő sport megnevezés csak a pályázatokon szerepel. Egyébként szabad időnkből végezzük tevékenységüket. A kötelező MRASZ tagság visszatetszést válthatna ki!

HA5BLK: mi lenne, ha a MRASZ azt mondaná, hogy ő a magyar rádióamatőrök képviselője., akkor minden engedélyest tagunknak tekinthetnénk?

HA5LN: ez benne van a jelenlegi ASZ-ban. A MRASZ minden magyar rádióamatőr képviselője.

HA5LC: pontosítja a jogi fogalmakat. Egyéni szövetségi tagság nincs, csak egyesületi.

HA5EA: pontosít néhány dolgot: a MRASZ a PTK alapján működik. Felsorolja a tagsági kategóriákat. Ha kötelezővé tesszük, hogy az egyesületek minden tagja tag legyen, akkor korlátozzuk az egyesületek ez irányú jogait, akár el is veszíthetjük őket.

HA0HW: ugyanaz a véleménye, mint HA3NU-nak!

HA0LC: tehát maradjon minden úgy, ahogy van, ettől több rádióamatőr nem lesz!

HA1TJ: nem stimmel Henrik, 5BF javaslata, nem fognak többen belépni. Csak QSL-iroda használó csoport is lehet. Nem akar mindenki feltétlenül a tagunk lenni!

HA5BF: aki versenyezni akar, az befizeti a tagdíjat.

HG0EK: a Hajdú-QTC szerkesztője 29 éve. Nem úgy vagyok tagja a szövetségnek, mint versenyző, azért vagyok tag, mert nem szeretek kívülről valamibe belebeszélni. Ha a tagságot erőltetjük, a létszám csökkenni fog. Le kell szállni a földre, úgy kell a rádióamatőrök érdekét képviselni, hogy minden magyar rádióamatőr érdekét szolgálja.

HA0LC: ezt a kérdést lezártuk, a klubok a tagok!

Arányos képviselet kérdése.

HA5KB: az arányos képviselet: azok, ahol kevesebb a létszám, hátrányba kerülnek.

HA5LC: egyes helyeken lehet arányos képviselet, nálunk pillanatnyilag nem lehet, de gondolkodni lehet róla!

HA1TJ: nézzük a jelenlegi nagy klubokat. Ha arányos képviseletben gondolkodunk, akkor nehézséget okozhatna a közgyűlés helyének kiválasztása, miközben a 38 egyesületből most is csak 24-en vannak jelen!

HA0LC: végezzünk egy szimpátiaszavazást erről a kérdésről!

10/2015. sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés 2 igen, 22 nem szavazattal elvetette az arányos képviselet lehetőségét.

Megállapítást nyert, hogy a küldöttek az arányos képviseletet elvetették.

HA0LC: van-e lehetőség internetes szavazásra? Jelenleg nincs! Ez azt jelenti, hogy nem szabad hozzányúlni az ASZ-hoz! HA5BLK javaslatát nem támogatjuk, de azt az ASZ nem zárja ki most sem!

HA5BF: az év sportolója szavazás probléma, miért maradtak ki sportolóink?

HA1TJ: Mert a sportoló nem regisztrált, de ígérték a szervezők a változtatást!

HA0LC: köszöni az aktív részvételt mindenkinek. 14 óra 8 perckor a közgyűlést bezárta!

 

Dallos László, HA7PL
jegyzőkönyv vezető
 Dévényi József, HA0LC
levezető elnök
Füredi Péter, HA5LC
hitelesítő
 Lendvai Klára, HA5BA
hitelesítő

           

00